Maszyna rolnicza

Maszyna rolnicza

Czytaj Dalej

Maszyny rolnicze

Najbardziej znaną maszyną rolniczą jest prawdopodobnie traktor (ciągnik rolni­czy), wprowadzony w połowie tego wieku w miejsce konia pociągowego. Jednak nic nie było w stanie uchronić prowadzącego traktor przed śmiercią lub okale­czeniem, w przypadku przewrócenia się maszyny na błotnistej nawierzchni.

ENIGMA - maszyna szyfrująca

Enigma swym kształtem przypomi­nała maszynę do pisania. polscy kryptolodzy zorientowali się, że Reichswehra wprowadziła szyf r maszynowy, którego odczyta­nie wydawało się niemożliwe.

Przydatność rolnicza gleb

Przydatność rolnicza genetycznych typów gleb jest następująca: • gleby tundrowej ze względu na małą żyzność i urodzajność oraz niedo­godne do uprawy roślin warunki klimatyczne, są wykorzystywane jako pastwiska dla reniferów • gleby bielicowe wymagają intensywnego nawożenia • gleby brunatne i płowe ze względu na wysoką urodzajność są cenione w rolnictwie, szczególnie dla upraw zbóż i roślin okopowych • ...

Czynniki decydujące o lokalizacji zakładu przetwórstwa surowców rolniczych

Z punktu widzenia teorii lokalizacji ogólnej, opartej głównie-choć nie jedynie-na analizie kosztów transportu, rodzaju surowca i gotowe produkty, zakłady przetwórstwa surowców rolniczych można ująć w trzy grupy: Pierwsza grupa (tzw.

Regiony rolnicze świata

Biorąc pod uwagę warunki glebowe i klimatyczne rodzaje upraw i chowu oraz typ gospodarki rolnej można wyróżnić 10 regionów rolniczych na świecie; Region zachodnioeuropejski- należą do niego państwa Europy Zachodniej, Północnej i Południowej.

Oceń przydatność rolniczą GLEB w Polsce

W Polsce dominują gleby bielicowe i brunatne powstałe z lodowców. Znacznie mniejsze powierzchnie zajmują czarnoziemy wytworzone na lessach (Zamość, Sandomierz), czarne ziemie wytworzone na podłożu pylastym i gliniastym (Kujawy, Sochaczew), rędziny (wyż. Lubelska), gleby bagienne (dolina Biebrzy), mady (np...

Obszary rolnicze na świecie

Rolnictwo jest działem gospodarki najbardziej uzależnionym od warunków, a zwłaszcza od klimatu, ukształtowania terenu i stosunków glebowych. Z tego tez względu rolnictwo może być prowadzone na określonych terenach, gdzie warunki naturalne są dogodne. Są to w większości obszary o najlepszych glebach...

Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Konkurencyjność produktów rolniczych na rynku krajowym i międzynarodowym

Wysoka jakość towaru oraz cena rynkowa zapewniająca opłacalność produkcji i możliwości jej zbytu, to warunki, którym podporządkować się musi nie tylko producent rolny, lecz również otoczenie z nim kooperujące. W tym celu należy:

- organizować regionalne służby klasyfikacyjno-standaryzacyjne...

Induktor - maszyna indukcyjna

Maszynę indukcyjną (prądnicę trójfazową) wynalazł w roku 1888 Michał Doliwo-Dobrowolski.

Serwomechanizm adaptacyjny dochodów rolniczych do polityki rolnej

powiększenie stada, zakup maszyn, nieruchomości).

Co to jest maszyna Turinga, do czego służy i jak jest zbudowana?

Maszyna Turinga składa się z: - skończonego alfabetu symboli - skończonego zbioru stanów - nieskończonej taśmy podzielonej na komórki (każda komórka może zawierać jeden symbol) - ruchomej głowicy czytająco – zapisującej (głowica porusza się krokowo co jedną komórkę) - diagramu przejść między stanami (czasem zwanego po prostu diagramem przejść) W zależności od rodzaju maszyny Turinga może się ona być: - z taśmą ...

Jak wygląda sterowanie w maszynie Turinga?

Sterowanie maszyną odbywa się za pomocą diagramu przejść, który jest po prostu grafem skierowanym, którego wierzchołki reprezentują stany, w jakich może znaleźć się maszyna.

Jakie jest zastosowanie maszyn rolniczych przy zbiorze płodów rolnych?

Wiele upraw, w tym roślin y okopowe, takie jak ziemniaki, czy owoce, takie jak winogrona, zbiera się dzisiaj przy pomocy maszyn. Jedną z pierwszych przeznaczonych do tego celu maszyn był kombajn, używany do zbioru zbóż.

Automatyczne maszyny liczące

Gdy otwór był, dru­cik stykał się z metalową rolką zamykając obwód elektryczny, który uruchamiał maszyny zliczające i zapisujące informacje. Maszyny Holleritha pra­cowały tak szybko, że wkrótce stały się szeroko stosowane tam, gdzie analizowano duże ilości in­formacji.

Elektroniczne maszyny cyfrowe

Istniały już różne rodzaje komputerów do różnych zastosowań: od wielkich maszyn typu „mainframe", służących do wykonywania dużych zadań obliczeniowych, do mikrokomputerów zapewniających dostęp do jednostek centralnych w biurach, lub łączących się z innymi biurami, nierzadko znacznie oddalony­mi, poprzez sieć.

Liczydła i maszyny liczące

Od początków XX wieku nastąpiło znaczne upowszechnienie takich ręcznie napędzanych maszyn liczących.

Maszyna tłokowa

Z te­go powodu konstruktor nazwał swą maszynę „atmosferyczną". Cho­ciaż znacznie doskonalsza od urządzenia Savery'ego, maszyna Newcomena była i tak bardzo powolna i nieefektywna.

Maszyny elektryczne

Obecnie elektryczność jest bardzo wygodnym nośnikiem energii. Dlatego tez tak szeroko stosuje się urządzenia elektryczne, takie jak prądnice, generatory czy różnego rodzaju silniki. Elektryczność istniała już od zarania materii. Podstawowe budulce naszego świata, ato­my, zawierają w sobie...

Co to są i jak działają maszyny proste?

Każda złożona maszyna czy urządzenie składa się z wielu maszyn prostych. Maszyny proste nie mogą dokonywać konwer­sji energii z jednej formy w drugą. W rzeczywistości jed­nak nie ma maszyn o stuprocentowej sprawności.

Sprawowanie władzy przez ludy koczownicze i rolnicze

Niektóre plemiona prowadzące osiadły rolniczy tryb życia (na przykład Irokezi czy Zuni) zorgani­zowane były w podobny sposób, tyle że wyraźniej zaznaczony był tam element dziedziczności.