Maszyna parowa

Maszyna parowa

Czytaj Dalej

ENIGMA - maszyna szyfrująca

Enigma swym kształtem przypomi­nała maszynę do pisania. polscy kryptolodzy zorientowali się, że Reichswehra wprowadziła szyf r maszynowy, którego odczyta­nie wydawało się niemożliwe.

Induktor - maszyna indukcyjna

Maszynę indukcyjną (prądnicę trójfazową) wynalazł w roku 1888 Michał Doliwo-Dobrowolski.

Co to jest maszyna Turinga, do czego służy i jak jest zbudowana?

Maszyna Turinga składa się z: - skończonego alfabetu symboli - skończonego zbioru stanów - nieskończonej taśmy podzielonej na komórki (każda komórka może zawierać jeden symbol) - ruchomej głowicy czytająco – zapisującej (głowica porusza się krokowo co jedną komórkę) - diagramu przejść między stanami (czasem zwanego po prostu diagramem przejść) W zależności od rodzaju maszyny Turinga może się ona być: - z taśmą ...

Jak wygląda sterowanie w maszynie Turinga?

Sterowanie maszyną odbywa się za pomocą diagramu przejść, który jest po prostu grafem skierowanym, którego wierzchołki reprezentują stany, w jakich może znaleźć się maszyna.

Maszyny rolnicze

Najbardziej znaną maszyną rolniczą jest prawdopodobnie traktor (ciągnik rolni­czy), wprowadzony w połowie tego wieku w miejsce konia pociągowego. Jednak nic nie było w stanie uchronić prowadzącego traktor przed śmiercią lub okale­czeniem, w przypadku przewrócenia się maszyny na błotnistej nawierzchni.

Automatyczne maszyny liczące

Gdy otwór był, dru­cik stykał się z metalową rolką zamykając obwód elektryczny, który uruchamiał maszyny zliczające i zapisujące informacje. Maszyny Holleritha pra­cowały tak szybko, że wkrótce stały się szeroko stosowane tam, gdzie analizowano duże ilości in­formacji.

Elektroniczne maszyny cyfrowe

Istniały już różne rodzaje komputerów do różnych zastosowań: od wielkich maszyn typu „mainframe", służących do wykonywania dużych zadań obliczeniowych, do mikrokomputerów zapewniających dostęp do jednostek centralnych w biurach, lub łączących się z innymi biurami, nierzadko znacznie oddalony­mi, poprzez sieć.

Sprzężone silniki parowe

Problem ten rozwiązuje się pozwalając parze naj­pierw rozprężyć się trochę w niewielkim cylin­drze wysokociśnieniowym, a następnie dopiero w dużym cylindrze niskociśnieniowym. Silniki parowe, w których para rozpręża się kolejno w dwóch lub więcej cylindrach, nazywamy sprzę­żonymi. Silniki...

Przelotowe silniki parowe

Silniki przelotowe skonstruowano z myślą o zmniejszeniu strat ciepła poprzez zmniejszenie zmian temperatury w cylindrze. Para wprowadza­na z jednego końca rozpręża się popychając-tłok, który pod koniec swego ruchu odsłania położony po środku otwór wylotowy. Rozprężona para uchodzi właśnie...

Turbiny parowe

Podstawową częścią roboczą turbiny jest wirnik, z zamontowanymi nań łopatkami. Znajduje się on wewnątrz obudowy z zamocowanymi łopat­kami stałymi ukierunkowującymi przepływ stru­mienia pary. Wirnik obracany jest przez parę o wysokim ciśnieniu, uderzającą w łopatki. Para dostaje się do wnętrza...

Parowe turbiny okrętowe

Na niektórych statkach turbina parowa napędza generator zasilający silniki elektryczne, które z kolei poruszają śrubą napędową. Na innych tur­bina napędza śrubę za pośrednictwem przekładni mechanicznych redukujących jej wielką pręd­kość. Śruba powinna bowiem obracać się stosun­kowo powoli...

Turbiny parowe w elektrowniach

W elektrowniach wielkie turbiny parowe napę­dzają generatory. Zwykle przy mocach do 300 MW zespół wirników osadzonych na jednym wa­le napędza jeden generator. Przy wyższych mo­cach jedna wieloczłonowa turbina dwuwałowa napędza oddzielne generatory. Generatory wytwarzają prąd przemienny, czyli taki...

Liczydła i maszyny liczące

Od początków XX wieku nastąpiło znaczne upowszechnienie takich ręcznie napędzanych maszyn liczących.

Pierwsze silniki parowe

Pierwsza maszyna parowa została skonstru­owana w I wieku n.

Maszyna tłokowa

Z te­go powodu konstruktor nazwał swą maszynę „atmosferyczną". Cho­ciaż znacznie doskonalsza od urządzenia Savery'ego, maszyna Newcomena była i tak bardzo powolna i nieefektywna.

Ruch obrotowy w turbinach parowych

We wczesnych silnikach parowych tłok wykony­wał w cylindrze ruch posuwisto-zwrotny, który należało mechanicznie zamienić na obrotowy. Turbiny parowe pozwalają ominąć ten problem, gdyż w nich para obraca wirnik. Pierwsze ekspe­rymenty z turbinami parowymi przeprowadzano na początku XIX wieku, lecz...

Przemiana energii w silnikach parowych

Wszystkie maszyny parowe, zarówno tłokowe jak i turbiny, są silnikami o spalaniu zewnętrz­nym, gdyż energia cieplna jest uzyskiwana na zewnątrz silnika.

Silniki parowe o podwójnym działaniu

W prostym silniku parowym ciśnienie pary poru­sza tłok działając nań z jednej tylko strony. W bardziej skomplikowanych urządzeniach obie strony tłoka wykorzystywane są do produkcji energii mechanicznej. Najpierw parę wpuszcza się z jednej strony tłoka, aby poruszała nim w przód. Następnie para...

Mechanizm korbowy silnika parowego

Posuwisto-zwrotny ruch tłoka zamieniany jest na ruch obrotowy za pomocą mechanizmu korbowe­go. Jest to ramię zamocowane do ciężkiego koła zamachowego i połączone z tłokiem za po­średnictwem korbowodu. Wraz z ruchem tłoka w przód i w tył mechanizm korbowy obraca kołem zamachowym, którego duży...

Maszyny elektryczne

Obecnie elektryczność jest bardzo wygodnym nośnikiem energii. Dlatego tez tak szeroko stosuje się urządzenia elektryczne, takie jak prądnice, generatory czy różnego rodzaju silniki. Elektryczność istniała już od zarania materii. Podstawowe budulce naszego świata, ato­my, zawierają w sobie...