Maszyna

Czytaj Dalej

Historia maszyny do pisania

Chronologia 1448 Prasa drukarska z ruchomymi czcionkami (Guthenberg, Niemcy) 1713 Prototyp maszyny do pisania Mili'ego (Anglia) 1808 Maszyna Pellegrine Turri (Włochy) 1823 "szybko piszące pianino" Karla Draisa von Sauerbronn(Niemcy) 1829 "Typographer" Williama Austina Burta(USA) 1855 Taśma barwiąca (Ravizza, Włochy) 1864 Drewniana maszyna Petera Mitterhofera (Austria) 1868 Pierwszy patent na maszynę do pisania ...

Maszyna do pisania

Polska norma wyodrębnia trzy zasadnicze grupy maszyn do pisania: 1 maszyny biurowe ręczne, 2 - maszyny biurowe elektryczne, 3 - maszyny walizkowe.

Bodowa maszyny do pisania i jej działanie

WIADOMOŚCI OGÓLNEPolska norma wyodrębnia trzy zasadnicze grupy -maszyn do pisania:- maszyny biurowe ręczne,- maszyny biurowe elektryczne, - maszyny walizkowe.

Maszyny i urządzenia rozdrabniające w przemyśle mięsnym

Maszyny do dokładnego rozdrabniania produktów mięsnych w zależności od wymaganego stopnia rozdrobnienia jakości i struktury rozdrabnianych produktów można podzielić na: wilki, kutry, maszyny wibracyjne, rozdrabniarki odśrodkowe i młynki koloidalne.

Co to są i jak działają maszyny proste?

Każda złożona maszyna czy urządzenie składa się z wielu maszyn prostych. Maszyny proste nie mogą dokonywać konwer­sji energii z jednej formy w drugą. W rzeczywistości jed­nak nie ma maszyn o stuprocentowej sprawności.

Praca silnikowa maszyny indukcyjnej

Z właściwościami ruchowymi maszyn pracujących pod obciążeniem ściśle wiąże się zagadnienie stabilności (stateczności) pracy zespołu silnik - maszyna napędzana.

Maszyny proste

Klin jako jedna z maszyn prostych służący do rozszczepiania materiałów jak i łączenia różnych części maszyn za pomocą połączenia klinowego.

Układ człowiek-maszyna

Treścią powiązań dwóch podstawowych członów tych układów, a więc człowieka i maszyny lub narzędzia pracy, są procesy informacji i sterowania.

Automatyczne maszyny liczące

Gdy otwór był, dru­cik stykał się z metalową rolką zamykając obwód elektryczny, który uruchamiał maszyny zliczające i zapisujące informacje. Maszyny Holleritha pra­cowały tak szybko, że wkrótce stały się szeroko stosowane tam, gdzie analizowano duże ilości in­formacji.

Ważniejsze są urządzenia, maszyny czy pracownicy. Uzasadnij swój punkt widzenia.

Choć częściowo uzależnieni od maszyn i urządzeń potrafią samodzielnie wykonać pracę. Dbałość o pracownika a także dobre działanie maszyn i urządzeń gwarantuje pracodawcy, że zlecona przez niego praca będzie wykonana prawidłowo.

Budowa i zasada działania maszyny cieplnej.

TŁOKOWA MASZYNA PAROWA Silnik w którym energia pary (najczęściej) wodnej przekształca się w energię mechaniczną. Pierwsze silniki parowe miały zastosowanie stacjonarne, służyły do napędu pomp odwadniających kopalnie (Thomas Newcomen 1712), oraz maszyn w fabrykach (James Watt 1769).

ENIGMA - maszyna szyfrująca

Enigma swym kształtem przypomi­nała maszynę do pisania. polscy kryptolodzy zorientowali się, że Reichswehra wprowadziła szyf r maszynowy, którego odczyta­nie wydawało się niemożliwe.

Co to jest maszyna Turinga, do czego służy i jak jest zbudowana?

Maszyna Turinga składa się z: - skończonego alfabetu symboli - skończonego zbioru stanów - nieskończonej taśmy podzielonej na komórki (każda komórka może zawierać jeden symbol) - ruchomej głowicy czytająco – zapisującej (głowica porusza się krokowo co jedną komórkę) - diagramu przejść między stanami (czasem zwanego po prostu diagramem przejść) W zależności od rodzaju maszyny Turinga może się ona być: - z taśmą ...

Maszyny rolnicze

Najbardziej znaną maszyną rolniczą jest prawdopodobnie traktor (ciągnik rolni­czy), wprowadzony w połowie tego wieku w miejsce konia pociągowego. Jednak nic nie było w stanie uchronić prowadzącego traktor przed śmiercią lub okale­czeniem, w przypadku przewrócenia się maszyny na błotnistej nawierzchni.

Liczydła i maszyny liczące

Od początków XX wieku nastąpiło znaczne upowszechnienie takich ręcznie napędzanych maszyn liczących.

Maszyna tłokowa

Z te­go powodu konstruktor nazwał swą maszynę „atmosferyczną". Cho­ciaż znacznie doskonalsza od urządzenia Savery'ego, maszyna Newcomena była i tak bardzo powolna i nieefektywna.

Czynniki oddziaływujące w procesie produkcji na człowieka, środowisko i maszynę

Tak na przykład w wypadku wysokiego kosztu pracy ludzkiej w procesie produkcji na danym terytorium, występuje tendencja do zastępowania pracy ludzkiej pracą maszyn i urządzeń, w tych zaś przypadkach, kiedy praca ludzka jest słabo opłacana, a eksploatacja maszyn i urządzeń bardzo kosztowna, z punktu widzenia minimalizacji kosztów produkcji preferować się będzie szersze korzystanie z pracy człowieka niż stosowanie urządzeń produkcyjnych.

MASZYNY

Dzielą się one na:s i l n i k i — dostarcząjące energii do wprawianiaw ruch innych maszyn i m a s z y n yr o b o c z e — służące d o wykonywania pewnychczynności, a więc: obrabiarki, pompy.

Induktor - maszyna indukcyjna

Maszynę indukcyjną (prądnicę trójfazową) wynalazł w roku 1888 Michał Doliwo-Dobrowolski.

Jak wygląda sterowanie w maszynie Turinga?

Sterowanie maszyną odbywa się za pomocą diagramu przejść, który jest po prostu grafem skierowanym, którego wierzchołki reprezentują stany, w jakich może znaleźć się maszyna.