MASŁO

MASŁO — produkt otrzymywany z mlekakrowiego na drodze tzw. zmaślania spasteryzowanej,schłodzonej i przeważnie zakwaszonejśmietany. Według norm masło powinno miećjednolitą barwę zbliżoną do koloru słomy,naturalny smak i zapach, bez obcych domieszek,oraz zawartość wody nie większą niż 16%.Masło ś...

JEŁCZENIE MASŁA v

JEŁCZENIE MASŁA — hydrolityczny rozpadtłuszczu na wolne kwasy tłuszczowe i glicerynęw następstwie działania enzymów (lipaz) dostającychsię do mleka z organizmu wytwarzającegomleko lub produkowanych przez szkodliwedrobnoustroje; zapach towarzyszący temu procesowipochodzi głównie od kwasu...

WYDATEK MASŁA

WYDATEK MASŁA — określenie oznaczająceilość otrzymanego gotowego masła ze 100 jednostekwagowych mleka lub śmietany.

Masło

Przede wszystkim w Indiach uchodzi za nosiciela kosmicznych energii, dlatego też jest rytualnie składane w ofierze (np. wlewane do ognia).