Maślanka

Maślanka

Czytaj Dalej

Maślanka łagodna

 

Wygląd: kapelusz wyrośniętych egzemplarzy dochodzi do 8 cm średnicy, jest całkiem gładki, początkowo wypukły, później płaski, barwy żółtobrunatnej, bez zielonkawego odcienia.

Blaszki przyczepione, w młodym stadium początkowo blade, szybko jednak zmieniają wygląd na wyraźną dymną szarość...

Maślanka ceglasta

 

Wygląd: nazwa jest nieco myląca w odniesieniu do baiwy kapelusza, który ma średnicę 6-8 cm, jest początkowo kulisty i może się otworzyć do kształtu płaskiej półkuli. Tylko środek przybiera baiwę prawie ceglastoczeiwoną. Pizy bizegu lub w jego kierunku brunatna czerwień blednie w widoczny sposób do...

Maślanka wiązkowa

 

Wygląd: siarkowożólty kapelusz o średnicy do 7 cm, z wyraźnie brązowawym środkiem. Owo-cnik pojawia się kulisty, szybko jednak staje się plaski. Na brzegu miąższ jest bardzo cienki, skórka całkiem gładka; u niektórych egzemplarzy zachowują się na brzegu żółtawe resztki osłony.

Problemy przy...

Maślanka

Maślanka— płyn pozostały po wydzieleniumasła ze śmietany; zawiera około 3,8%białka, 0,6% tłuszczu, 4,8% cukru mlekowego,ma podobną wartość pokarmową jak mlekoodtłuszczone; ponadto zawiera kwas mlekowydziałający dietetycznie; nąjczęściej stosuje się jązamiast mleka w żywieniu trzody...