Marynarka

Czytaj Dalej

US NAVY - marynarka wojenna Stanów Zjed­noczonych

, przej­ściowo ograniczyły siłę marynarki Stanów Zjednoczonych, jednakże nie wyeliminowały jej z dalszej walki. Marynarka wojenna Stanów Zjedno­czonych zaczęła w połowie 1942 r.

JAPOŃSKA MARYNARKA WOJENNA

Marynarka japoń­ska zlekceważyła wywiad, gdy Amerykanie, którzy w sierpniu 1940 r. Te słabości japońskiej marynarki nie były widoczne w pierwszym etapie wojny na Pacyfiku, gdy flo­ta japońska dysponowała dużą przewagą.

KRIEGSMARINE - niemiecka marynarka wojenna

, wobec zdecydowanej przewagi lotnictwa i marynarki wojennej aliantów, zostały znacznie ograniczone. W czerwcu tego roku marynarka niemiecka nie miała wystarczają­cych sił, aby zapobiec inwazji wo­jsk alianckich na *Normandię.

DECRES Denis (18 VI 1761 - 7 XII 1820), adm. franc. i min. marynarki

Haute-Marne, od 1779 w marynarce wojennej. marynarki nie emigrował. marynarki, utrzymał się na tym stanowisku do końca cesarstwa, a nawet podczas Stu Dni.

REGGIA MARINA - włoska marynarka wojenna

Do chwili kapitulacji marynarka włoska straciła 418 jednostek, w tym m.

MARINĘ NATIONALE - francuska marynarka wojenna

opracowano program znacznego wzmocnienia francu­skiej marynarki, kierując na ten cel 27% budżetu wojskowego; plan przewidywał budowę 4 pancerni­ków o wyporności po 45 tys. W Londynie została wówczas utworzona Marynarka Wojenna Wolnej Francji (FNFL).

ROYAL NAVY - brytyjska marynarka wojenna

Brytyjska marynarka wojenna w chwil i wybuchu 11 wojny świato­we j była najpotężniejszą siłą morską świata. ; bry­tyjska marynarka musiała przejąć ciężar walki na Morzu Śródziem­nym, co powodowało rozproszenie sił.

MEDAL ZŁOTY MARYNARKI BRYTYJSKIEJ (Navy Gold Medal)

Odznaczenie ang., przyznawane za udział w wojnach morskich 1794--1815. Ustanowiony z okazji zwycięstwa lorda Howe nad Francuzami 1 VI1794. Otrzymywali go tylko adm. (duży medal) i kapitanowie - dow. okrętów (mały). Dwa razy dostali go porucznicy, dowodzący okrętami po śmierci kapitana.

Przyznawany za...