LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. MARTY

Marty spisała sługa jej, imieniem Martilla, która później udała się do Sklawonii [21] i tam głosiła wtui ę Chrystusową* a w dziesięć lat po śmierci Marty zasnęła w pokoju.