BUBER MARTIN

Smith, Martin B. Misrahi, Martin B. The Hebrew Tradition in the Writings of Martin B„ Lo 1968; Z. Balogh, Martin B. Wood, Martin B.

HEIDEGGER MARTIN

Bast, Der Wissenschaftsbegriff Martin H. Metapsychologische Untersuchung über den Begriff der Angst in den Schriften Sigmund Freuds und Martin H. Barash, Martin H.

GRABMANN MARTIN

Neumarkt 1975; tenże, Martin G. Ott, Martin G. Glombik, Martin G. z filozofią polską, Humanitas 8 (1982) 33-58; tenże, Martin G. i polska filozofia katolicka, Ka 1983; tenże, Martin G.

BUCER, Butzer MARTIN

Kohls, Die Schule bei Martin B. Müller, Martin B. Stephens, The Holy Spiril in the Theology of Martin B„ C 1970; H. Kittelson, Martin B.

DEUTINGER MARTIN

Die philosophische Anthropologie Martin D. Kaufmann, Religion und Kunst im Denken Martin D. Henckmann, Das Wesen der Kunst in der Ästhetik Martin D. Wiedmann, Martin D„ Gr 1971 (bibliogr.

HANSEN MARTIN ALFRED

Kettel, Martin Alfred H. Wivel, Martin Alfred H. En studie i Martin Alfred H. Rrohn, Martin Alfred H. Evangelium og vírkelighed i lyset af Martin Alfred H.

CHEMNITZ MARTIN

Pressel, Martin Ch. Lentz, Dr Martin Kemnitz, Go 1866; H. Hachfeld, Martin Ch. Mumm, Die Polemik des Martin Ch. Baur, Martin Ch.

GERBERT MARTIN OSB

Pfeilschifter, Fürstabt Martin G. Brinzinger, Fürstabt Martin G. Grossmann, Fürstabt Martin G. Pfaff, Fürstabt Martin G.

GUSINDE MARTIN SVD

  Martin G. Martin G. Bornemann, Pater Martin G. SVD (1886-1969), Anth 65(1970) 737-757; tenże, Pater Martin G.

B-26 MARAUDER, Martin - samolot

B-26C, produkowany w zakładach Martin Omaha, był identyczny. zakłady Martin wyprodukowały 5157 samolotów, które powszechnie używano w Euro­pie i na Dalekim Wschodzie.

Martin Scorsese

Martin nie pasował do otoczenia, chorowity, osłabiony przez astmę, niewiele miał wspólnego z rówieśnikami, których życie toczyło się na ulicy i boisku sportowym. Inne filmy Martin Scorsese to prawdziwy człowiek kina.

Martin Luther King

Aresztowanie Rosy Parks pod zarzutem pogwałcenia praw segregacji skłoniło miejscowych aktywistów murzyńskich do założenia Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy w Montgomery (Montgomery Improvement Association - MI A), w którego skład weszło około 50 czarnych duchownych, w tym także Martin Luther King.

EDEN Martin (postać literacka)

Wewnętrznie wypalony,rozczarowany do świata, zawiedziony w związkach uczuciowych, popełniłsamobójstwo podczas morskiej podróży: "Zgasiwszy w kabinie światło, aby go niezdradziło, Martin wysunął się przez iluminator nogami naprzód.

DELMO, Del Rio MARTIN ANTOINE SJ

Rosweyde, Martin Antoine D. La tragédie latine commentée pour les chrétiens du XVIe siècle par Martin Antoine D.

DE WETTE WILHELM MARTIN LEBERECHT

Handschin, Wilhelm Martin Uberecht D. Jahrhundert, ThZ 14(1958) 107-119; tenze, Wilhelm Martin Uberecht D.

DIBELIUS MARTIN

Kümmel, Martin D. Le interpretazioni di Martin D.

ALTOMONTE, Hohenberg MARTIN

Klaus, Martin A.

ARANDA VALDIVIA MARTIN de SJ

] de los padres Martin de A, Valdivia y Horacio Vecchi, BA 1937.

DOBRIZHOFFER, Dobritzhofer MARTIN SJ

Martin D„ Mid-America 29 (1947) 122-131; J.

HENNI JOHN MARTIN abp.

Johnson, Crosier on the Frontier, Life of John Martin H.