MARSZ

Marsz Rakoczego węgierski marsz narodowy, ulubiony utwór przywódcy węg. Marsz, marsz, żuawy, Na bój, na krwawy, Święty a prawy - marsz, żuawy, marsz!

SOULT Nicolas-Jean-de-Dieu (29 III 1769 - 26 XI 1851), ks. Dalmacji, marsz. cesarstwa

Rywalizował z innymi marsz, i wielokrotnie z pełną świadomością nie spieszył im z pomocą, co w końcu doprowadziło do klęski Francuzów w Hiszpanii. Był jednak jednym z nielicznych marsz.

GOUVION-SAINT-CYR Laurent (13 V 1764 - 17 III 1830), marsz. cesarstwa

Dowodził tym korpusem, a także 2 korpusem po rannym Oudinocie, pobił Rosjan pod Połockiem, za co 27 VIII otrzymał marsz, buławę.

GROUCHY Emmanuel, markiz de (23 X 1766 - 29 V 1847), marsz. cesarstwa

Angouleme i przyjął jego kapitulację, za co otrzymał 15IV 1815 upragnioną marsz, buławę. , ale nie marsz, buławę. Dopiero Ludwik Filip w 1831 zwrócił mu tytuł marsz.

MONCEY Bon-Adrien Jeannot de (31 VII 1754 - 20 IV 1842), ks. Conegliano, marsz. cesarstwa

Został pozbawiony marsz, buławy i skazany na trzy miesiące więzienia w fortecy Ham. Cała sprawa nabrała posmaku skandalu i 3 VII 1816 Ludwik XVIII przywrócił mu godność marsz.

OUDINOT Nicolas-Charles (25 IV 1767 - 13 IX 1847), ks. Reggio, marsz. cesarstwa

Należał do tych marsz. Uważany za lojalnego i szlachetnego, traktował humanitarnie ludność cywilną krajów okupowanych, co nie zawsze charakteryzowało napoleońskich marsz.

LEFEBVRE Franęois-Joseph (25 X 1755 - 14 IX 1820), ks. Gdańska, honorowy marsz, cesarstwa

W IV 1814 należał do tych marsz. , którzy w jego karierze widzieli dowód, że każdy, kto jest dzielny, nosi w swym tornistrze marsz, buławę.

NEY Michel (10 I 1769 - 7 XII 1815), marsz. cesarstwa, ks. Elchingen i ks. Moskwy

Zazdrosny, wszedł w otwarty konflikt z Lannes’em, a następnie z Monceyem, Soultem, Masseną i innymi marsz. Po drugiej abdykacji cesarza ukrywał się, aresztowany 3 VIII 1815 w pobliżu Aurillac, postawiony przed radą wojenną, której przewodniczył marsz.

PERIGNON Dominiąue-Catherine, markiz de (31 V 1754 - 25 XII 1818), marsz. cesarstwa

Został senatorem i znalazł się na pierwszej liście marsz, jako marsz, honorowy. Napoleon w czasie Stu Dni skreślił go za to z listy marsz.

MARSZ W PRZYSZŁOŚĆ. Krok podwójny

MARSZ W PRZYSZŁOŚĆ. „Krok podwójny" oznacza nie tylko przyspieszenie marszu, ale i konieczność dwukrotnego przekroczenia morza krwi: chłopskiej - wyciskanej przez tyranów, i „pańskiej" -dzielącej lud od ziemi obiecanej.

MARSZE

Dla uprawiających marsze regułata brzmi 6 razy 30 razy 100. Oznacza to, że marsze trzeba uprawiaćcodziennie przez pół godziny w takim tempie, aby -> TĘTNO wynosiło około 100.

BRUNE Guillaume-Marie-Anne (13 V 1763 - 2 VIII 1815), honorowy marsz. cesarstwa

Znalazł się na pierwszej liście marsz. , ale tylko jako marsz, honorowy.

LANNES Jean (10 IV 1769 - 31 V 1809), ks. Montebello, jeden z najzdolniejszych marsz. cesarstwa

1804 otrzymał marsz, buławę, a 1805 komendę nad 5 korpusem WA. Rana okazała się jednak śmiertelna i marsz, zmarł po ciężkich cierpieniach w wiosce Ebersdorf.

MARMONT Auguste-Frederic-Louis Viesse de (20 VII 1774 - 3 III 1852), ks. Raguzy, marsz. cesarstwa

Nie znalazł się w pierwszej promocji marsz. W kampanii 1809 dowodził 11 korpusem WA, po Wagram i Znojmie uzyskał wreszcie upragnioną marsz, buławę.

MURAT Joachim (25 III 1767 - 13 X 1815), marsz. cesarstwa, w. ks. Bergu i Kliwii, król Neapolu

W 1804 otrzymał marsz, buławę, 1805 dworską godność wielkiego adm.

SUCHET Louis-Gabriel (2 III 1770 - 3 I 1826), ks. Albufery, marsz. cesarstwa

8 VII 1811 mianowany marsz. 14 VII 1816 otrzymał na powrót marsz, buławę, a 5 III 1819 godność para.

LEWĄ MARSZ, konspiracyjne czasopismo społ.-lit.

LEWĄ MARSZ, konspiracyjne czasopismo społ.

MARSZ na RZYM 1922

Marsz na Rzym (28 października 1922) zorganizowany przez faszystów zmusił premiera do ogło­szenia (zbyt późno) stanu oblężenia i wyda­nia dekretu o stanie wyjątkowym.

WIELKI MARSZ 1934-1935.

Główne siły, VIII Armię Marszową, która przebyła największą odległość, pro­wadzili Czu ten (1886-1976) i Mao Zedong (Mao Tse-tung) (1893-1976).

BROGLIE Victor-Franęois de (19 X 1718 - 1804), marsz. franc.

Należał do starej rodziny arystokratycznej, odznaczył się w wojnie siedmioletniej, w 1762 Ludwik XV mianował go marsz.