Mars bez legend

Mars jest jedną z pięciu planet, które znane były już najstarszym kulturom. Grunt marsjański - jak to wykazały przeprowadzone za pomocą „Vikingów” badania - zawiera od 2 do 7% glinu, od 15 do 3096 krzemu i około 14% żelaza.

MARS

Mars i Wenus rzeźba (1816) Canovy, Londyn, Buckingham Pal. Mars, Wenus i trzy Gracje obraz Tintoretta, Chicago, Art Institute. Mars, Wenus i Amor obraz (ok. Mars 4.

Czy jest życie na Marsie?

Na Marsie, podobnie jak na Ziemi, występują pory roku, a doba marsjańska trwa zaledwie 37 minut dłużej niż ziem­ska. Wszystko to sprawia, że Mars wzbudza naj­większe zainteresowanie spośród wszystkich pla­net naszego Układu.

Kosmos - Widoczne ślady wody na Marsie

Ostateczne rozstrzygnięcie, czy na Czerwonej Planecie istniało kiedyś życie (dziś już raczej nikt nie liczy, że o tyciu na Marsie można mówić w czasie teraźniejszym), wymagać będzie prawdopodobnie przywiezienia na Ziemię próbek marsjańskiej gleby.

Mars - Informacje ogólne

Mars to następna po Ziemi, licząc w kierunku od słońca, planeta. Mars obiega Słońce w ciągu prawie dwóch ziemskich lat. Mars stygł szybciej od Ziemi, bo jest od niej mniejszy.

Czym jest Mars?

Poza tym Mars ma też dwa księżyce - większy Fobos i mniejszy Deimos. Innym charakterystycznym elementem klimatu marsjańskiego są silne wiatry wiejące mimo cienkiej war­stwy atmosfery.

Czy na Marsie istnieje życie?

Podawano wiele alternatywnych wytłumaczeń tego, co znaleziono w małej skale, lecz kwestia życia na Marsie wciąż pozostaje otwarta i pobudza do dalszego badania tej planety.

Mademoiselle MARS

, 'Panna Mars', właśc.

DELAMARS, Dela Mars JAN IGNACY SJ

ur. 10 V 1656 w Małopolsce, zm. 17 III 1719 w Zamościu, Architekt.

Do zakonu wstąpił 1672; 1675-78 odbył studia filoz. w Kaliszu, a teol. w Poznaniu i przyjął święcenia kapł.; uczył w Jarosławiu, Sandomierzu i Lublinie; był kaznodzieją w Krakowie, Lwowie, Krasnymstawie, Jarosławiu i Piotrkowie; 1701...