Istota człowieka to nie abstrakcja tkwiąca w poszczególnej jednostce. jest ona w swojej rzeczywistości całokształtem stosunków społecznych Karol Marks

Wstęp Kim jest człowiek? Według religii chrześcijańskiej jest najdoskonalszą istotą na ziemi. Postawił go na tej pozycji sam Pan Bóg, dając Adamowi władzę nad światem zwierząt i roślin w Raju. Pierwsi ludzie mogli korzystać ze wszystkich owoców, z wyjątkiem Drzewa poznania dobra. Pierwszy grzech Adama i Ewy spowodował odebranie tych przywilejów. Zwierzęta przestały być przyjazne i nie wszystkie rośliny dobre do spożycia. Według koncepcji ewolucjonizmu człowiek ...