Marketing polityczny

Czytaj Dalej

Marketing polityczny a marketing wyborczy.

Zestawienie składników marketingu politycznego i wyborczego: MARKETING POLITYCZNY: MARKETING WYBORCZY: - dotarcie do obywateli - dotarcie do wyborców w kontekście prowadzenia w kontekście prowadzenia kampanii wyborczej; kampanii wyborczej; - osoby polityczne (np.

Marketing polityczny

Do składników marketingu zaliczamy: osoby publiczne(politycy), grupy, projekty polityczne, idee, udzielone poparcie społeczne, techniki promocyjne i prezentacyjne, dotarcie do obywateli w kontekście prowadzenia kampanii politycznej.

Analiza pojęcia marketingu politycznego. Geneza i ustalenia definicyjne

Droga do marketingu politycznego: 1941 – marketing to „prowadzenie działalności gospodarczej, odnoszącej się do przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika” 1960 – marketing to zespół określonych technik, służących zwiększaniu rentowności firm 1960 kompleks marketingowy ( marketing mix – produkt, cena, dystrybucja,

Model marketingu politycznego wg B. Newmana

KLUCZOWYMI ELEMENTAMI POZYCJONOWANIA SĄ: Wykreowanie wizerunku kandydata podkreślającego jego określone cechy osobowościowe Klarowne wypracowanie i przedstawienie stanowiska wobec problematyki gospodarczej i społecznej kraju Różnica w skuteczności strategii marketingowej zorientowanej na zmiany w marketingu gospodarczym i wyborczym W marketingu gospodarczym strategia zorientowana na zmianę, kładąca nacisk na ...

Proces marketingu politycznego wg Ph.B. Niffeneggera

W swoim modelu Niffenegger wyodrębnia cztery podstawowe bodźce marketingowe: produkt, promocja, cena, miejsce Model marketingu politycznego Niffeneggera sugeruje, że sztaby wyborcze powinny budować, aktualizować i wykorzystywać zaawansowane systemy informacji marketingowej – dotyczy to gromadzenia analizy danych z badan rynku politycznego, segmentacji i kanałów przekazu promocyjnego do grup docelowych.

Koncepcja wszechstronnego marketingu politycznego wg J. Lees-Marshment

Założenia: CPM ujmuje marketing polityczny jako coś więcej niż tylko komunikację polityczną CPM bazuje na marketingu wszystkich zachowań organizacji politycznych, nie tylko kampanii wyborczych, lecz także tego, w jaki sposób projektowany jest „produkt” CPM posługuje się koncepcjami marketingowymi, a nie wyłącznie technikami, zajmuje się, więc: produktem, sprzedażą,

Marketing polityczny

Podstawą marketingu politycznego są media. Elementy komunikowania się:  Przedmiot  Nadawca  Medium – środek komunikacji  Odbiorca  Skutek komunikatu Elementy marketingu politycznego:  Opinia publiczna -, czyli sądy głoszone publicznie.

Proces marketingu politycznego wg Ph.B. Niffeneggera - PRODUKT

Tworzenie produktu w marketingu politycznym jest w zasadzie zadaniem kandydata i jego sztabu wyborczego, to jego „opakowanie” należy już prawie wyłącznie do konsultantów politycznych np.

Proces marketingu politycznego wg Ph.B. Niffeneggera - CENA

Należy jeszcze uwzględnić koszty psychologiczne wyborców (czy będą się dobrze czuli wiedząc, że dany kandydat ma określone wyznanie religijne czy pochodzenie etniczne) Ogólna strategia marketingowa dotycząca ceny polega na minimalizowaniu własnych kosztów kandydata i maksymalizowaniu kosztów konkurentów

Proces marketingu politycznego wg Ph.B. Niffeneggera - MIEJSCE (DYSTRYBUCJA)

Jest tym bodźcem marketingowym, który odnosi się do bezpośrednich spotkań kandydata z wyborcami. Strategia marketingowa związana z dystrybucją przekazu kampanii łączy program pojawiania się kandydata wśród wyborców z programem pracy wolontariuszy.

Proces marketingu politycznego wg Ph.B. Niffeneggera - PROMOCJA

w głównej mierze składa się z działań reklamowych oraz kształtowania opinii publicznej poprzez bezpłatne relacje w mediach dotyczące kandydata, jego programu i kampanii

NIFFENEGGER wyróżnia 4 podstawowe strategie promocyjne:

KONCENTRACJI – polega na koncentracji większości wydatków...

Czym jest marketing

Marketing mix-to sposób doboru instrumentów marketingu przez firmę.

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze.

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze. Mieli oni bardzo zbliżone poglądy polityczne.

CHARAKTERYSTYKA ŻYCIA POLITYCZNEGO I SPOŁECZNEGO

476 (upadek cesarstwa Rzymskiego)- 1492 (odkrycie Ameryki) W Polsce początek to rok 966. W średniowiecznej Polsce (i nie tylko) panował ustrój feudalny, którego istotnym elementem była pańszczyzna, czyli chłopski wyczerpujący obowiązek pracowania na pańskim polu. Duchowieństwo było największą potęgą...

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA I KULTURALNA NA ZACHODZIE EUROPY

−  czas kontrreformacji

−  tolerancja religijna zanikała

−  we Francji rozwijała się kultura

−  zapanowała moda na wszystko co francuskie

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA POLSKI

−  kryzys renesansowych ideałów humanistycznych: harmonii, ładu życia, umiejętności godzenia wartości ziemskich i wiecznych, tolerancji religijnej

−  spadł autorytet Polski na arenie międzynarodowej

−  dominacja szlachty i magnaterii

−  upadek autorytetu władzy króla

−  nastąpił oficjalny zakaz...

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA POLITYCZNA W POLSCE

−  przywileje dla szlachty

−  dwór był bardzo rozpolitykowany

W czasach saskich w Polsce panowali Wettini - August II Mocny, August III. Byli oni związani z Saksonią (byli tam władcami). Polska była dla nich tylko spichlerzem i armią potrzebną w czasie zagrożenia Saksonii. Elekcyjni królowie Polski...

WIEK XVIII W POLSCE - SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA

W Polsce w odróżnieniu od Francji dominowała szlachta, a nie mieszczaństwo. Następował upadek miast. Był zły stan gospodarki. Następował rozkład organizacji państwowej. Prestiż Rzeczpospolitej na forum międzynarodowym upadł. Polska stała się pionkiem w rękach sąsiadów (rozbiory). Król (Stanisław...

DZIAŁALNOŚĆ I PROGRAM SPOŁECZNO - POLITYCZNY STANISŁAW STASZICA

 „Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego” Był to traktat polityczny wydany przed obradami Sejmu Czteroletniego.

„POWRÓT POSŁA” JAKO AKTUALNA KOMEDIA POLITYCZNA - CHARAKTERYSTYKA BOHATERÓW

W tym utworze są zaprezentowane dwa stronnictwa. Jedno z nich to stronnictw patriotyzmu (obóz reform). Zalicza się do nich: Podkomorzy z żoną, Walery i Teresa. Drugie to obóz wsteczny, konserwatywny: Starosta, Sarmacki. Wytknięte są tu ich wady.

 •  Obóz reform

−  działacze stronnictwa patriotycznego

− ...