Biography of Marie Grosholz (Madame Tussaud)

For the first five years of her life, Marie grew up in Berne with her mother-a widow, who worked as a housekeeper for Marie's uncle - Dr Philippe Curtius.

Marie Stopes

W marcu 1921 roku Marie Stopes i Humphrey Roe otworzyli pierwszą brytyjską przychodnię kontroli urodzeń. Marie Stopes wpłynęła na radykalną zmianę poglądów na temat seksu i była pionierką kontroli urodzeń.

GEVERS MARIE

Lambotte, Marie G. Brauchtum und Aberglaube im Romanwerk von Marie G. Jans, Marie G. Hermans, Bibliographie de Marie G. Gijsen, Marie G.

GUYAU JEAN MARIE

Bączek, Anomizm Jana Marii G. Tisbe, L'arte, la morale, la religione in Jean Marie G. Wojdak, O fdozofii Jean Marie G. , w: Jean Marie G. Jean Marie G.

ROSE MARIE

Młoda Rose Marie La Flamme kocha poszukiwacza złota, młodego Jima Kenyona, awanturnika, który pod wpływem miłości do niej zmienił się w romantyka. Jima poszukuje policja, jednak prawda wychodzi na jaw i wszystko kończy się dobrze dla Rose Marie i Jima.

BABIAKOVA-BAJOVA MARIE

BABIAKOVA-BAJOVA MARIE, ur.

ALADEL Jean Marie CM

Jean Marie A.

BARBIER de MONTAULT XAVIER MARIE JOSEPH ks.

Giron, Monseigneur Xavier Marie-Joseph B.

CANIVEZ JOSEPH MARIE OCR

Brouette, Dom Joseph-Marie C.

COUTURIER MARIE ALAIN OP

Regamey, Catholicisme III 264-266; Marie Alain C, L'art sacré (1954) z.

EUDYŚCI, Congrégation de Jésus et Marie

de la Cotardière, Congrégation de Jésus et Marie au Canada 1890-1946, Besançon 1946; L.

GOUSSET THOMAS MARIE JOSEPH kard.

opowiadał się początkowoza — rygoryzmem, a po bliższym zaznajomieniu sięz dziełami —> Alfonsa Marii Liguori - za —> ekwiprobabilizmem,który propagował w Justification de la théologiemorale du bienheureux Alphonse de Liguori (Besançon 1832).

HAMON ANDRÉ JEAN MARIE SS

Branchereau, Vie de Marie H.

DAVID Marie - Charles Mayrena de (1842 - 1890)

Jako król Marie I zaprojektował własną flagęnarodową i ordery.

Itard Jean Marie Gaspard

Itard Jean Marie Gaspard (1774 — 1838); lekarz w Instytucie Głuchych w Paryżu, wsławił się swymi kon­cepcjami dotyczącymi możliwości nau­czania dzieci upośledzonych umysło­wo, które uznawano za^niezdolne do uczenia się.

CAFFARELLI DU FALGA Marie-Franęois-Auguste (7 X 1766 - 23 I 1849), gen. franc., brat Louisa-Marie

pałacu cesarzowej Marii Ludwiki, towarzyszył jej i królowi Rzymu aż do Wiednia, kiedy w 1814 opuścili Francję po pierwszej abdykacji Napoleona.

KOENIG MARIE PIERRE (1898-1970) - marszałek

Oficer francuski, w stopniu majora dowodził 13 półbrygadą Legii Cu­dzoziemskiej w walkach o *Na-rwik. Po klęsce Francji w 1940 r. dołączył do gen. Charlesa de *Gaulle'a. W 1941 r. walczył w oddziałach Wolnych Francuzów w Erytrei, a następnie dowodził brygadą w Libii (1942 r. - Bir-Ha-keim) i Tunisie...

LATTRE DE TASSIGNY JEAN-MARIE-GABRIEL de (1889-1952) - generał

Francuski oficer, absolwent szkoły oficerskiej Saint-Cyr (1911), pod­czas I wojny światowej wyróżnił się jako oficer piechoty, dowodził 14 dywizją piechoty w czasie walk z Niemcami w 1940 r. Po upadku Francji pozostał w armii rządu *Vichy i od września 1941 r. do września 1942 r. dowodził wojskami...

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Voltaire, Wolter, właściwie François Marie Arouet (1694–1778)

Francuski publicysta, filozof, dramaturg, poeta, historyk i prozaik. Wychowanek kolegium jezuickiego, szybko zyskał sławę jako tragediopisarz oraz dowcipny poeta satyryczny. Czołowa postać oświecenia, członek Akademii Francuskiej. Umysł niezależny, dwukrotnie naraził się władzy: pod zarzutem autorstwa...

Biografie fizyków - Ampere Andre Marie

(1775-1836), Wybitny fizyk francuski pierwszej połowy XIX w., badacz zjawisk elektromagnetycznych, odkrył (1820) wzajemne oddziaływanie przewodników, przez które przepływa prąd elektryczny. Opisał prawo rządzące tym oddziaływaniem (Ampčre'a prawo).

>