Margaret Mead

Margaret Mead

Czytaj Dalej

Ujęcie morfogenetyczne Margaret Archer

Brytyjska badaczka Margaret Archer twierdzi, że oba te zjawiska są rozdzielne w sensie ontologicznym i analitycznym.

GEORGE H. MEAD (1863 - 1931)

Jaźń spontaniczna (w terminologii Meada „I") to wyraz niepowtarzalnej indywidualności kształtującej swoiste reakcje na naciski innych.

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Rządy Margaret Thatcher w W. Brytanii

W obliczu rozłamu w tej partii i nieumiejętności poradzenia sobie przez gabinet Jamesa Callaghana z coraz ostrzejszym kryzysem gospodarczym i społecznym, utracili władzę w 1979 roku na rzecz konserwatystów, których przywódczyni, Margaret Thatcher, miała przez 12 lat sprawować rządy.

Margaret Thatcher

W latach 1979-1989 rząd Margaret Thatcher przeprowadził prywatyzację 29 wielkich przedsiębiorstw państwowych. Margaret Thatcher wykorzystała wewnętrzne rozbicie Partii Pracy w wyborach 1984 roku, ale ojej kolejnym sukcesie wyborczym zadecydowała przede wszystkim wojna o Falklandy.

George Herbert Mead

George Herbert Mead George Herbert Mead był amerykańskim filozofem, socjologiem oraz psychologiem. Wzięte razem tworzą osobowość, taką jaka występuje w doświadczeniu społecznym” George Mead zajmował się problematyką socjologiczną na tyle ile była niezbędna do rozwoju jego koncepcji filozoficznej i psychologicznej.

Margaret ALLEN

Bezpośrednio po tym Margaret Allen złożyła wyczerpujące zeznanie, opowiadającszczegółowo i jakby z satysfakcją przebieg zajścia. – Ona uparła się, żeby wejść do środka – opowiadała Margaret Allen, zachłystując sięsłowami z pośpiechu.