Marek Hłasko

Marek Hłasko

Czytaj Dalej

HŁASKO MAREK

HŁASKO MAREK, ur.

HŁASKO Marek (1934 - 1969)

Ostatni krok w chmurach

Samobójstwo podawane w wątpliwość. Pisarz-legenda epoki. Był pracownikiemfizycznym. Zadebiutował w 1954 roku opowiadaniem Baza Soko-łowska.

W 1958roku wyjechał na stypendium do Francji, a gdy w Polsce rozpoczęła się przeciwkoniemu nagonka, zdecydował się zostać za granicą na...

HŁASKO MAREK

Marek H. Jastrzębski, Recepcja Marka H. Marek H. Rudnicki, Marek H. Stabro, Legenda i twórczość Marka H.

Marek Hłasko (1934-1969)

Prozaik. Pochodził z rodziny inteligenckiej. Pracował jako kierowca. Po debiucie w 1954 r. zrobił błyskawiczną karierę literacką. W latach 1955-1957 redagował dział prozy w głośnym tygodniku "Po prostu". Współpracował z filmem i był bohaterem licznych skandali.

W 1958 r. wyjechał na stypendium do...

Król Marek

Chociaż jego męska duma niewątpliwie ucierpiała na skutek związku żony z innym mężczyzną, na dodatek jego ulubionym siostrzeńcem otoczonym ojcowską miłością, król Marek zdobywa się na wielkoduszność i zrozumienie dla tych dwojga. Król Marek jest uosobieniem spokoju, dobroci, wierności.

POZYCJONOWANIE MAREK FIRM I PRODUKTÓW

Jest bardzo istotne zróżnicowanie pomiędzy image marki - czyli tym jak marka jest postrzegana - i postawą marki - czyli w jakim kontekście jesteśmy my w stosunku do marki. Analizy określają także relacje marki z firmą (kiedy marka dotyczy produktów) i relacje marki firmy z produktami lub markami produktów.

Nadanie marki

Firma opatrująca produkty swoją marką odnosi korzyści obniżając koszty wytworzenia, natomiast wytwórca dzięki rozpoznawalności marki zyskuje odbiorców na swoje wyroby, nie musi też przeznaczać znacznych środków finansowych na kreowanie własnej marki.

NIENARUSZALNE PRAWA TWORZENIA MARKI

Prawo wspólnoty By zbudować kategorię marka powinna być otwarta na inne marki.

WYBÓR STRATEGII MARKI

Podczas tworzenia strategii rozwoju marki należy rozważyć poniższe elementy związane z budowaniem znajomości marki pośród konsumentów1:   brak rozpoznania marki, rozpoznanie marki (konsument odróżnia tę markę od innych)     preferowanie marki, lojalność wobec marki (konsument domaga się produktów danej marki i jest gotów ich poszukiwać, jeśli ...

DECYZJA DOTYCZĄCA ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA MARKI

Ryzyko stosowania marek globalnych wiąże się z tym, że ogólna marka globalna może nie mieć tak dużej mocy przekonującej i zachęcającej jak poszczególne marki stosowane na rynkach lokalnych.

Marek Edelman bohater reportażu Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”

Bohaterem utworu jest Marek Edelman uczestnik powstania w getcie a po wojnie wybitny kardiochirurg pracujący w zespole prof.

Marek Aureliusz Probus - biografia

Marek Aureliusz Probus pochodził, jak przed nim Aurelian i Klaudiusz II, z prowincji naddunajskich, należał tak, więc do tzw. Ofiarą tych rozruchów padł sam Marek Aureliusz Probus.

Poczet cesarzy rzymskich - Marek Aureliusz (Annius Cartilus Severus)

ur. 26 kwietnia 121 r.

zm. 17 marca 180 r.

- panował od 7 marca 161 r. jako Imperator Caesar Marcus Aurelius Verus Augustus

- został zaliczony w poczet bogów

Jego rodzina wywodziła się z Hiszpanii, jego ojciec umarł wcześnie, chłopiec wychowywał się u dziadka konsula i prefekta stolicy. Jego...

Decyzje dotyczące marki

Włożyły one dużo wysiłku w tworzenie marek takich jak Sony, Toyota. Goldstar czy Samsung, i nawet gdy produkcja przenoszona jest do innych krajów, marki te dalej cieszą sie lojalnością klientów na całym świecie.

Pojęcie i pomiar wartości marki (brand equity)

O silnych markach mówi się, że posiadają wartość (kapitał) marki. że jej marki przewodzą w 19 na 39 branż, w których jest ona obecna i są jedną z trzech najlepszych marek w 34 przypadkach.

Wybór strategii nadania marki

Mają one przeciętną lub niską jakość oraz ceny 20%--10% niższe od marek powszechnie reklamowanych, a także l0%-20% niższe od prywatnych marek detalistów. Po czwarte, marki pomagają w segmentacji rynku.

Decyzje odnośnie sponsorowania marki

Pomimo dominacji marek producentów, w ielcy detaliści i hurtow nicy tworzą swoje własne marki. stworzył kilka marek - baterie Diehard.

Płatne licencjonowanie marki

wykazały, że 66% klientów przestawia się na marki tańsze, zw łaszcza marki pośredników. Rosnąca liczba marek i ich pochodnych powoduje zamieszanie i zaciera tożsamość marek.

Decyzje odnośnie strategii marki

Może rozwinąć istniejącą już linię produktów (dodać nowe rozmiary, smaki i inne cechy do już istniejących), rozszerzyć stosowanie marki na nowe kategorie produktów, może wprowadzić nowe marki do istniejącej już kategorii produktów oraz stworzyć nowe marki dla nowych poduk-tów.

Jak daleko powinna sięgać globalizacja marki?

Innym plusem jest wzrost sprzedaży, ponieważ turyści widzą znane marki sprzedawane w innych krajach. kanały dystrybucyjne łatwiej akceptują marki już reklamowane w danym kraju.