Znaczenie marki w wyborze żywności na tle innych czynników warunkujących zachowania konsumentów - znane marki żywności

Zalety i wady stosowania marek i różnych strategii markowania Strategia Zalety Wady Stosowanie marek Większa identyfikacja produktu i świadomość firmy, większe szanse na różnicowanie wyrobów, lojalność klientów, osiąganie wyższych cen Wyższe koszty produkcji(zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości), marketingowe oraz legislacyjne(ochrona marek) Niestosowanie marek Niższe koszty produkcji, marketingowe oraz legislacyjne Brak ...

WYBÓR STRATEGII MARKI

Podczas tworzenia strategii rozwoju marki należy rozważyć poniższe elementy związane z budowaniem znajomości marki pośród konsumentów1:   brak rozpoznania marki, rozpoznanie marki (konsument odróżnia tę markę od innych)     preferowanie marki, lojalność wobec marki (konsument domaga się produktów danej marki i jest gotów ich poszukiwać, jeśli ...

POZYCJONOWANIE MAREK FIRM I PRODUKTÓW

Jest bardzo istotne zróżnicowanie pomiędzy image marki - czyli tym jak marka jest postrzegana - i postawą marki - czyli w jakim kontekście jesteśmy my w stosunku do marki. Analizy określają także relacje marki z firmą (kiedy marka dotyczy produktów) i relacje marki firmy z produktami lub markami produktów.

Pojęcie i pomiar wartości marki (brand equity)

O silnych markach mówi się, że posiadają wartość (kapitał) marki. że jej marki przewodzą w 19 na 39 branż, w których jest ona obecna i są jedną z trzech najlepszych marek w 34 przypadkach.

Płatne licencjonowanie marki

wykazały, że 66% klientów przestawia się na marki tańsze, zw łaszcza marki pośredników. Rosnąca liczba marek i ich pochodnych powoduje zamieszanie i zaciera tożsamość marek.

Wybór strategii nadania marki

Mają one przeciętną lub niską jakość oraz ceny 20%--10% niższe od marek powszechnie reklamowanych, a także l0%-20% niższe od prywatnych marek detalistów. Po czwarte, marki pomagają w segmentacji rynku.

Martha MAREK

Państwo Marek pospiesznie zgodzili sięprzyjąć w postaci odszkodowania niewielki tylko procent sumy ubezpieczenia, równowartość3000 funtów angielskich.

DECYZJA DOTYCZĄCA ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA MARKI

Ryzyko stosowania marek globalnych wiąże się z tym, że ogólna marka globalna może nie mieć tak dużej mocy przekonującej i zachęcającej jak poszczególne marki stosowane na rynkach lokalnych.

Jak daleko powinna sięgać globalizacja marki?

Innym plusem jest wzrost sprzedaży, ponieważ turyści widzą znane marki sprzedawane w innych krajach. kanały dystrybucyjne łatwiej akceptują marki już reklamowane w danym kraju.

ROZCIĄGNIĘCIE MARKI

Klientom firmy Hyatt trudniej jest zgadnąć, na czym polegają różnice pomiędzy poszczególnymi typami hoteli Hyatt, podczas gdy Marriott posługuje się sw ymi markami w sposób bardziej przejrzysty, tworząc odmienne marki i image dla każdej z nich.

NIENARUSZALNE PRAWA TWORZENIA MARKI

Prawo wspólnoty By zbudować kategorię marka powinna być otwarta na inne marki.

TWORZENIE MAREK WŁASNYCH, A UŻYWANIE MAREK OBCYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA.

Pomimo dominacji marek producentów, wielcy detaliści i hurtownicy tworzą swoje własne marki. Marki pośredników są często wyceniane taniej niż porównywalne marki producentów i to przemawia do klientów bardziej oszczędnych.

POZYCJONOWANIE MAREK JAKO ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA.

Pozycjonowanie polega na wyborze najlepszych cech danej marki i określeniu stopienie nasilenia tych cech dla różnych marek. Biorąc pod uwagę dwie cechy, a mianowicie stopień znajomości marki przez użytkowników i oceny tym markom przypisane, najkorzystniejsza jest sytuacja pierwszych trzech marek.

Nadanie marki

Firma opatrująca produkty swoją marką odnosi korzyści obniżając koszty wytworzenia, natomiast wytwórca dzięki rozpoznawalności marki zyskuje odbiorców na swoje wyroby, nie musi też przeznaczać znacznych środków finansowych na kreowanie własnej marki.

Decyzje odnośnie sponsorowania marki

Pomimo dominacji marek producentów, w ielcy detaliści i hurtow nicy tworzą swoje własne marki. stworzył kilka marek - baterie Diehard.

MAREK

Ksiądz Marek, Marek Jandołowicz, ok. Poszedł Marek na jarmarek, kupił sobie oś, postawił ją pod stodołą, ukradł mu ją ktoś; zlitowali się sąsiedzi, uradzili coś, poszedł Marek na jarmarek, kupił drugą oś.

Analiza i ocena sukcesu marki Monnari na polskim rynku.

Model biznesowy Spółki koncentruje się na budowie i zarządzaniu markami, projektowaniu kolekcji, działaniach marketingowych związanych z promocją marki oraz sprzedaży towarów, przy jednoczesnym outsourcingu produkcji i rozwoju sieci sprzedaży.

Recenzja książki o Marku Kotańskim

W czasie studiów opiekunem Marka był profesor Janusz Reykowski specjalizujący się w psychologii osobowości. Studia Marek ukończył z bardzo dobrymi ocenami.

Stoicyzm rzymski - Marek Aureliusz

Marek Aureliusz był uczniem stoika Marka Korneliusza Frontona. Marek Aureliusz silnie podkreśla znikomość i krótkotrwałość doczesnegożycia: „To, co jest - jak rzeka - nieprzerwanie p ł y n i e.

Decyzje odnośnie strategii marki

Może rozwinąć istniejącą już linię produktów (dodać nowe rozmiary, smaki i inne cechy do już istniejących), rozszerzyć stosowanie marki na nowe kategorie produktów, może wprowadzić nowe marki do istniejącej już kategorii produktów oraz stworzyć nowe marki dla nowych poduk-tów.