Augusta Marcin Leopolita

W drugiej połowie XVI wieku działał w kapeli króla Zygmunta Augusta Marcin Leopolita(ok.

Marcin Mielczewski

Jej wybitnym przedstawicielem był Marcin Mielczewski (zm.

Euzebiusz z Vercelli - Marcin z Tours

Marcin z Tours przyczynił się najwięcej do propagowania i zorganizowania monastycyzmu w Galii.

Maksym Wyznawca - Marcin I

Wywieziony na Krym, Marcin I wkrótce zmarł (655).

Marcin Luter

Marcin (ur.

BIELSKI Marcin

ok. 1495-1575, Pierwszy historyk piszący po polsku i pierwszy polski zawodowy literat; zob. Kronika (wszytkiego świata).

KĄTSKI Marcin

1635-1710, Generał artylerii koronnej, jeden z najznakomitszych znawców sztuki artyl. w Polsce. Brał udział w wojnach ze Szwedami (1655), wsławił się pod Chocimiem (1673) i Wiedniem (1683). Mianowany kasztelanem lwowskim (1678) i wojewodą kijowskim (1684).

Odbierał po zawarciu pokoju karłowickiego...

KROMER Marcin

1512-89, Kronikarz i pisarz, mąż stanu, z pochodzenia mieszczanin, od 1544 sekretarz Zygmunta Augusta, od 1579 biskup warmiński. Autor łac. kroniki De origine et rebus gest is Polońorum, 'O pochodzeniu i czynach Polaków' (1555, tł. pol. 1611: O sprawach, dziejach i wszystkich innych potocznościach koronnych...

MARCIN Z URZĘDOWA

ok. 1500-73, Ksiądz, botaniki lekarz, profesor Akademii Krakowskiej, w 1563 kanonik sandomierski, lekarz hetmana Jana Tarnowskiego; autor Herbarza polskiego (zob. Herbarz).

MOLSKI Marcin

Płodny wierszokleta z czasów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego, który schlebiał każdej kolejnej władzy i możnej osobie, a także sporządzał panegiryki na każdą uroczystą okazję.

Stąd liczne wierszyki satyryczne na jefeo temat, np. „Idzie Molski, w ręku oda dla Chrystusa, dla Heroda, a w...

WADOWITA Marcin

1567-1641, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, z pochodzenia mieszczanin z Wadowic (stąd nazwisko) pod Krakowem; zob. Suknia (człekiem czyni).

ADELT MARCIN

ur. 9 I 1685 w Śmiglu (Wielkopolska)' zm. 29 X 1772 tamże, Pastor. Od 1711 był rektorem szkoły luterańskiej w Śmiglu, 1719 drugim pastorem miejskim, 1731 głównym pastorem i inspektorem szkół luterańskich;

napisał m.in. Historia de arianismo o lim Smiglam infestante, Gd 1741 (70-79 autobiografia A.)...

ALBRECHT MARCIN OFMRef

Imię zak. Placyd, ur. 1662 w Wałczu, zm. po 1721, misjonarz. Dnia 5 X 1679 wstąpił do nowicjatu wielkopolskiej prow, reformatów w Łabiszynie; jako socjusz o. Cypriana Rujewskiego, kustosza prowincji, uczestniczył 1688 w kapitule generalnej zak. w Rzymie;

za zgodą gen. zakonu Marka Zarzosy pozostał tam i...

BARONIUSZ, Baron MARCIN OFMObs

ur. w Jarosławiu, zm. 1610, Hagiograf, mylnie uważany za malarza.

Sporządził jeden z pierwszych katalogów świętych i błogosławionychpol.; przebywając 1600 w Rzymie, uzyskał aprobatęStolicy Apost. dla katalogu, który po powrocie do Krakowa1602-03 poprawił; zabiegi jednak u kard. B. Maciejowskiegoi króla...

BARTOSZOWIC MARCIN OP

(mylnie zw. Borowicki lub Borowski), ur. 1647, zm. ok. 1705, Rytownik.

W 1668-74 studiował filozofię i teologię w klasztorze krak.;wykonał liczne prace dla drukarni Piotrkowczyków, Szedlów,Kupiszów i oficyny Akademii Krak., a nadto sztychy MBGidelskiej, MB Tuchowskiej, Św. Jacka, herb Pana...

BARYCZKA MARCIN ks.

zm. 1349 w Krakowie, Wik. i kaznodzieja katedralny krakowski.

Znana jest jedynie jego rola w zatargu bpa krak. Bodzantyz królem Kazimierzem Wielkim; 1349 bp Bodzanta wysłał B.do króla z upomnieniem za prowadzenie gorszącego życia orazoznajmieniem o grożących mu karach kośc. za nałożenie...

BEHM MARCIN OCarm

ur. 1649 pod Krakowem, zm. 1683 w Krakowie, Teolog.

Do zakonu wstąpił 1665, śluby złożył 1667;studiował w Krakowie, gdzie uzyskał doktorat teologii i pełniłkolejno funkcje: sekretarza, kronikarza oraz rektora studiówzak.;

wydał odznaczające się zmysłem syntetycznym Quaestiotheologica de Sanctissima...

BIAŁOBRZESKI MARCIN SOCist bp.

Chat, Nauka bpa Marcina B, o sakramencie euclmrystii, Lb 1962 (mpsBKUL); M. Brzozowski, Homilia wielkanocna Marcina B. Towarek, Nauka bpa Marcina B. Nauka biskupa Marcina B.

BIEM MARCIN ks. zw. Młodszym

(dla odróżnienia odMarcina Bylicy z Olkusza), ur.