Marchia Hiszpańska

Marchia Hiszpańska

Czytaj Dalej

Juan Linz (hiszpański politolog)

Powiedział, że wszystko co nie jest demokratyczne nie jest totalitarne. Może być niedemokratyczne i nie totalitarne. Powiedział on, że są państwa autorytarne, a nadto są też państwa, które są tradycyjnie niedemokratyczne.

Systemy polityczne dzielimy na demokratyczne i niedemokratyczne.

Geneza powstania imperium hiszpańskiego

Powstanie mocarstwa hiszpańskiego nierozerwalnie związane jest z rozkwitem dynastii Habsburgów . Habsburgowie zaistnieli na scenie politycznej Europy Środkowej w XV wieku, gdy rozbudowali swoje posiadłości wokół księstwa Austrii. Od roku 1438 najbardziej wpływowi Habsburgowie byli także wybierani na tron...

Przegląd wojen - Wojna hiszpańska

Przeciwko Hiszpanii i Francji walczyły: Austria, xiestwa niemieckie, Anglia, Niderlandy. Początkowo sukcesy odnosiła Francja, po 1704r zaczęły się niepowodzenia. Wojnę skończył pokój w Utrechcie 1723 i Rastatt 1714. Francja nie zdobyła żadnych posiadłości hiszpańskich. Hiszpania straciła znaczne...

Żaba hiszpańska

Rodzina żabowate (Ranidae)

Wygląd: mała, dość krępa żaba osiągająca 5-7 cm długości, Gruczołowate fałdy grzbietowe oddalone od siebie; głowa krótka, a pysk spłaszczony. Brak rezonatorów, błona bębenkowa dobrze widoczna. W rejonie wspólnego występowania z ż. trawną w północno-zachodniej...

Łusecznica hiszpańska

Rodzina jaszczurkowate (Lacertidae)  

Wygląd: mała, smukła jaszczurka o umiarkowanie płaskim ciele, dużych, zakończonych słabo zaznaczonym kilem łuskach grzbietowych i małych, ziarnistych tarczkach bocznych. Grzbiet oliwkowo- lub czerwonawobrązowy, boki czarniawe, brzuch żółty. Podgardle J białawe lub...

Piaskarka hiszpańska

Rodzina jaszczurkowate (Lacertidae)

Wygląd: nieduża jaszczurka o małej głowie, lekko spłaszczonym ciele i wyraźnie kilowatych, stosunkowo dużych łuskach. Ubarwienie nie jest jednolite - często szare, szarobrązowe lub żółtawe z jasnym wzorem z ułożonych w rzędy plam i czarnymi plamami poprzecznymi...

Jaszczurka hiszpańska

Rodzina jaszczurkowate (Lacertidae)

Wygląd: średniej wielkości jaszczurka o charakterystycznym kształcie głowy, krępym tułowiu, silnych kończynach i długim ogonie. Samce mają jasno- lub ciemnozielony grzbiet pokryty gęstym wzorem złożonym z małych czarnych plamek. Intensywnie żółty lub zielonkawy...

Murówka hiszpańska

Rodzina jaszczurkowate (Lacertidae)

Wygląd: mala, smukła jaszczurka o spiczastym pysku, spłaszczonym tułowiu i umiarkowanie długim ogonie. Przeważnie brązowy lub szarobrązowy, rzadziej zielonawy grzbiet może pokrywać ja-sno-ciemny plamisty lub siatkowaty rysunek. Środkiem grzbietu ciągnie się...

Karczochy hiszpańskie

Wygląd: Silnie rozrośnięta roślina wieloletnia do ponad 1,5 metra wysokości, z mocnym kłączem, w pierwszym roku tworząca tylko płonne rozetki. Łodyga prosto wzniesiona, rozgałęziona i pajęczynowato we-łniście owłosiona. Liście wielkie, po stronie górnej zielone, po stronie dolnej mniej lub bardziej...

Hiszpański złoty oset

Wygląd: Roślina zielna dwu-lub wieloletnia z przewodami mlecznymi, do 80 cm wysokości, w różnym stopniu owłosiona. Łodyga z przerywanymi, kolczastymi skrzydłami, rozgałęziona. Liście skrętoległe, podłużne, dolne głęboko pierzastodzielne, miękkie, słabokolczaste i z długim ogonkiem. Liście...

Hiacyncik hiszpański

Hiacynciki zwane też endymionami, to niewielkie rośliny cebulowe, które są spokrewnione z popularnymi skalnicami. Hiacynciki do rośliny dość ekspansywne, dlatego trzeba uważać, by nie zagłuszyły innych delikatnych kwiatów. Hiacyncik hiszpański (H.hispanica) odznacza się dzwonkowatymi, niebieskimi...

Strzebla hiszpańska

Wygląd: wydłużone, na przekroju niemal okrągłe, tylko nieznacznie bocznie spłaszczone ciało o długiej głowie i małym, końcowym otworze gębowym. Drobne łuski koliste (cyklo-idalne), 70-80 w rzędzie wzdłuż ciała; linia boczna niepełna i kończy się na 25.-30. łusce. Trzon ogonowy długi...

Karpieńczyk hiszpański

Wygląd: krępe, nieco bocznie spłaszczone ciało o płaskiej z wierzchu głowie. Niewielki, skośnie ku górze skierowany otwór gębowy; szczęki z małymi, trójwierzchołkowymi zębami. Duże łuski, 26-28 w rzędzie wzdłuż boku; brak linii bocznej. Przesunięta w pobliże ogona płetwa grzbietowa z 9-10...

Walencja hiszpańska

Wygląd: krępe, masywne, nieco bocznie spłaszczone ciało o płaskiej z wierzchu głowie i grzbiecie. Mały, skośnie ku górze skierowany otwór gębowy; szczęki z małymi, jednowierz-chołkowymi, stożkowymi zębami. Duże łuski, 29-32 w rzędzie wzdłuż boku; brak linii bocznej. Przesunięta w pobliże ogona...

ANONIMA DIARIUSZ PEREGRYNACJI WŁOSKIEJ, HISZPAŃSKIEJ, PORTUGALSKIEJ,

ANONIMA DIARIUSZ PEREGRYNACJI WŁOSKIEJ, HISZPAŃSKIEJ,PORTUGALSKIEJ, jeden z wcześniejszych pol.zabytków literatury podróżniczej, zawierający barwny opisprzygód od Neapolu po Maltę w okresie 3 III—21 X 1595;zachowany we fragm. rkpsu z XVII w., wyd. przez J. Czubkaw Krakowie 1925. Bezim. autorem jest szlachcic...

HISZPAŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

HISZPAŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Kontakty Polski z Hiszpanią sięgają wieków średnich, jednak o początkach znajomości literatury hiszp. w Polsce mówić można w końcu XVI i w XVII w., kiedy kultura Hiszpanii i jej promieniowanie przenikają w głąb Europy. Łącznikami byli pol. dyplomaci i...

NADOBNA PASKWALINA z hiszpańskiego świeżo w polski przemieniona ubiór

NADOBNA PASKWALINA z hiszpańskiego świeżo w polski przemieniona ubiór, wierszowany romans w 3 „punktach" S. Twardowskiego. Powst. 1652-53, wyd. w Krakowie 1655, z dedykacją dla K. Opalińskiego. Jest to przeróbka nie znanego bliżej utworu, prawdop, z łac. lub wł. przekładu, złożona...

HISZPAŃSKI

Bródka hiszpańska, hiszpanka, przystrzyżona w szpic, w klin, na modłę hiszpańską. Buty hiszpańskie dawne narzędzie tortur, zębate obręcze do ściskania kostek u nóg. Hiszpania, hiszp. Espaha, pop. rapsodia (1882) Emmanuela Chabriera.

Hiszpanka wielka światowa pandemia grypy z 1918, która pochłonęła...

ROMANCA, hiszpański gatunek poet. z pogranicza liryki i epiki

ROMANCA, hiszpański gatunek poet. z pogranicza liryki i epiki, pochodzenia lud., od XVI w. uprawiany w literaturze artystycznej. Utwory tego typu tematyką nawiązują do legend, eposów i kronik, przedstawiając opisane tam wydarzenia w tonie lirycznym; zbudowane bywają zazwyczaj z wersów 16-sylabowych...

Organizacja kolonii hiszpańskich w Ameryce w XVI w.

 

Posiadłości hiszpańskie w Ameryce uzyska­ły szybko administrację królewską, co wyni­kało tak z uprawnień monarchy, który rościł sobie prawo do zwierzchnictwa nad odkrywa­nymi ziemiami i zezwalał na zajmowanie ich, jak i z faktu, że na terenach tych osiedlali się Hiszpanie, co wymagało stworzenia...