Marchia

Czytaj Dalej

BRANDENBURGIA, Marchia Brandenburska

Mikołaja Vz 1447 udzielony Fryderykowi I I ; bpi byli poddanymi i urzędnikamielektorów, którym płacili podatki i przed ich sądami rozstrzygalispory ze świeckimi; na podstawie prawa lokalnego należelido stanów Marchii, a z wyboru władców często pełniliurząd kanclerza Marchii lub ważne misje dyplomatyczne.