Manuela

Czytaj Dalej

Peter MANUEL

Największą jednak niespodziankę przyniósł dzień 22 maja, kiedy to Manuel zrezygnowałz usług swych obrońców i postanowił bronić się sam.

GALVEZ MANUEL

Anzoátegui, Manuel G. Kisnerman, Bibliografia de Manuel G. Desinano, La novelística de Manuel G.

DOMINGO y SOL MANUEL

Torre», Vida del sierro de Dios Manuel D. Martil, Manuel D.

AICARDO JOSÉ MANUEL SJ

Velie, El Padre José Manuel A.

HOLOBOLOS MANUEL

Treu Manuel Holobolos, ByZ5(1896) 538-559); z pism filoz.

ALMEIDA MANUEL d' SJ

ur. 1580 w Viseu (Portugalia), zm. 10 V 1646 w Goa, Misjonarz, historyk. Do zak. wstąpił 1594; wysłany 1601 do Indii, został rektorem domu nowicjatu w Goa i kolegium w Bazaim;

1621 udał się do Etiopii jako wizytator i przełożony misji jez.; kiedy 1634 ces. Fasiladas usunął z Etiopii misjonarzy, A...

ALVAREZ MANUEL SI

ur. 1526 w Ribeira Brava (Madera), zm. 30 XII 1583 w Evora, Portug. nauczyciel języków klasycznych. Był rektorem kolegium w Coimbrze i Evorze; autor gramatyki łac. De institutione grammatica, libri tres, Li 1572, zaleconej przez Ratio studiorum i używanej powszechnie jako podręcznik w szkołach...

CHRYZOLORAS MANUEL

Manuele C, Fi 1941; R.

DIAZ MANUEL Mł. SJ

Chiń. przydomek Jang Ma-no, ur. 1574 w Castelo Branco (środk.wsch. Portugalia), zm. 4 III 1659 w Hangczou (wsch. Chiny), misjonarz. Do zakonu wstąpił 1592; 1601-10 pracował w Indiach, od 1610 w Chinach; był wykładowcą teologii w Makau, Fucien i Czeciang, a 1626-36 i 1650-54 wiceprowincjałem.

Wydał w...

GODOY Y ALVAREZ DE FARIA Manuel (12 V 1767 - 7 X 1851), polityk hiszp.

Ur. w Badajoz, pochodził z rodziny szlacheckiej z Estrema-dury, w wieku 17 lat wstąpił do gwardii królewskiej. Z racji pięknej postawy został faworytem królowej Marii Luizy Parmeńskiej.

Od 1791 min., 1792 premier, potem faktyczny dyktator. Próbował zapobiec egzekucji Ludwika XVI i początkowo był...