Manieryzm

Czytaj Dalej

MANIERYZM

MANIERYZM, termin funkcjonujący w krytyce i historii sztuki XX w.

Manieryzm i początek baroku

Federico Barocci (z Urbino, 1535-1612), twórca wspaniałych kompozycji o bogatej gamie kolorystycznej,starał się łączyć reguły manieryzmu z wymaganiami soboru trydenckiego, według którego dziełasztuki powinny wzmacniać świadomość katolickiej wiary i wzbudzać poszanowanie do jej prawd.

MANIERYZM

Kierunek w plastyce między okresami pełnego Renesansu i baroku w sztuce wł., od 1520 do 1590-1600. Znaczenie nazwy nie jest sprecyzowane, pochodzi od wł. maniera 'styl indywidualny twórcy'.

Manieryści nie studiowali natury, ale przetwarzali i naśladowali perspektywy, skróty, proporcje, modelunek anatomiczny...

Manieryzm

Tendencja w sztuce eur. ok.1520-1600. M. współistniał z wieloma innymi nurtamisztuki XVI w. - m.in. z różnymi formułami dojrzałegoi późnego renesansu, np. weneckim koloryzmemmai. Tycjana i Veronese'a, -» tenebryzmem wmalarstwie północnowł. (np. G. Savoldo), miękkim wmodelunku i nasyconym koloryst. stylem...