Manicheizm

Manicheizm

Czytaj Dalej

Manicheizm

Z nauki dualistycznej wyprowadzał manicheizm konkretne wskazania etyczne, z naczelną zasadąwstrzymywania się od wszystkiego, co łączy się z materią.

Manicheizm

Manicheizm, religia misyjna, szybko się rozpowszechnił i w pewnym momencie był dość poważnym przeciwnikiem chrześcijaństwa. Święty Augustyn wyznawał manicheizm, zanim stał się chrześcijaninem.

MANICHEIZM

  MANICHEIZM (określenie utworzone od obocznej formy łacińskiej imienia Maniego — Manichaeus) ang.

MANICHEIZM

Synkretyczny (łączący zasady mazdaizmu, chrześcijaństwa, buddyzmu i gnostycyzmu), dualistyczny system relig.-filozoficzny, utworzony przez Maniego (Manesa, Manicheusza), Persa z Ekbatany, ok. 216-276, rozpowszechniony w cesarstwie rzymskim od III do IV w., a później w środk. i wsch. Azji, głoszący...

Manicheizm

Nauka Maniego urodzonego w Persji około roku 215 i na rozkaz władcy perskiego obdartego żywcem ze skóry w roku 275. Mani zaczerpnął szczegóły z nauk głoszonych przez Zaraustrę, buddyzm, gnostyków i chrześcijan, a w samym sobie widział następcę proroków Starego Testamentu, Zaratustry oraz Jezusa i...

MANICHEIZM

Powstały w Persji kierunek filozoficzny tak nazywany od jego twórcyManicheusza (216-276 n.e.), polegający na uznaniu za główną energięrozwoju zasady sprzecznści i walki dobrego (duch, światło), ze złem (materia, ciemność).