Tunel pod kanałem La Manche

Ideę połączenia Francji i Wielkiej Brytanii tune­lem poprowadzonym pod kanałem La Manche sfor­mułował jako pierwszy francuski inżynier Albert Mathieu w roku 1802. Aż do 1865 roku, gdy zaczę­to pobierać próbki skał zalegających pod dnem kanału, pomysłem tym nikt się nie zajmował. Badanie dna...