Małżowiny uszne

Czytaj Dalej

Mięśnie małżowiny usznej

Małżowina uszna ma podwójny układ mięśniowy. Drugie — to trzy mięśnie uszne: przedni, górny i tylny.

Mięśnie wyrazowe głowy. Mięśnie małżowiny usznej

Tworzą one dwie grupy – pierwsza rozpoczyna się i kończy na chrząstce małżowiny usznej, druga zaś tylko jednym końcem przyczepia się do małżowiny usznej, drugim natomiast kończy się w sąsiednich podwięziach.

MAŁŻOWINA USZNA

Małżowiny uszne są zbudowane z chrząstki pokrytej płatem skórnym.

Wyprysk małżowiny usznej

Jest to powierzchowny odczyn zapalny skóry małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego na czynniki zewnętrzne, np.

Małżowiny nosowe

Narząd powonienia u większości ssaków (z wyjątkiem form anosmatycznych, np. delfin), tak jak w ogóle u znacznej większości kręgowców, ma tendencję do powiększania swojej powierzchni węchowej. U form żyjących w wodzie jama nosowa służy wyłącznie zmysłowi powonienia, a konieczność wytworzenia...

Mięsień uszny przedni

uszny przedni (m.

Mięsień uszny górny

uszny górny (m.

Mięsień uszny tyłny

Mięśnie uszne jako zanikowe nie są na ogół czynne. uszny górny jest większy od pozostałych, czasami nie występuje, czasami rozpada się na poszczególne pęczki; może się on łączyć z innymi mm.

Małżowina nosowa dolna

Małżowina nosowa dolna (concłia nosa lis inferior) najdłuższa, biegnie mniej więcej równolegle do dna jamy nosowej; rozpoczyna się ona ku tyłowi od nozdrzy przednich na wysokości progu nosa i sięga ku tyłowi do rowka nosowo-gardłowego; tylny koniec małżowiny leży mniej więcej w połowie...

Małżowina nosowa środkowa

Małżowina nosowa środkowa (concha nasalis media) jest to szeroka płytka, jednak krótsza od małżowiny- dolnej; rozpoczyna się ona bowiem 1 —2 cm ku tyłowi w stosunku do przedniego końca małżowiny dolnej: jej koniec tylny leży na poziomie górnego brzegu nozdrzy tylnych. Brzeg przedni ustawiony jest...

Małżowina nosowa górna

Małżowina nosowa górna (concha nasalis superior) mniejsza od małżowiny środkowej przesunięta jest ku tyłowi od niej mniej więcej w tym samym stosunku co małżowina środkowa w stosunku do dolnej. Z przodu łączy się ona z małżowiną środkową. Po usunięciu małżowiny górnej widoczne są jamki...

Małżowina nosowa najwyższa i przewód nosowy

Małżowina nosowa najwyższa (concha nasalis suprema) i przewód nosowy najwyższy (meatus nasi supremus) występują obustronnie mniej więcej w 60% przypadków. Małżowina najwyższa jest najmniejszą małżowiną słabo tylko wypukloną przyśrodkowo, położoną w górno-tylnej części ściany bocznej jamy...

Czym są alergie oczne, uszne i nosowe?

Reakcje alergiczne mogą także objawiać się w oku, i generalnie ich objawami są podrażnienie i zaczerwienienie białka oka. Czasami pojawia się silna opuchlizna, ale zazwyczaj występuje tylko łzawienie i tkliwość. Katar sienny jest wywoływany przez pyłki kwiatowe niektórych roślin. Objawy kataru...

Tętnica uszna tylna

dwubrzuścowego, po czym do przodu i bocznie od wyrostka sutkowatego kieruje się ku tyłowi od małżowiny usznej.

Tętnica uszna tylna

uszna tylna (a. auricularis posterior) kieruje się ku tyłowi od małżowiny usznej i zaopatruje: m.

Żyła uszna tylna

uszna tylna (v. ) rozpoczyna się w splocie żylnym sklepienia czaszki, zstępuje ku dołowi na tylnej części kości ciemieniowej i na wyrostku sutkowa tym, towarzysząc tętnicy tejże nazwy do tyłu od małżowiny usznej.

Wkładka uszna

wkładka uszna; część wyposażenia aparatu wzmacniającego słuch, zbudowana z elastycznego materiału plastycznego i umieszczana w małżowinie usznej.

Półpasiec uszny

Leczenie — jak w porażeniu typu Bella, ale rokowanie co do całkowitego powrotu czynności nerwu zazwyczaj znacznie gorsze. Istotą schorzenia są ciężkie zmiany zwyrodnieniowe w zwoju kolanka nerwu VII. Konieczna ścisła obserwacja zachowania się nerwów czaszkowych III, IV i VI oraz obserwacja ogólnego stanu...

Półpasiec uszny

-    Na skórze małżowiny usznej, przewodu słuchowego i niekiedy na błonie bębenkowej stwierdza się drobne pęcherzyki, wypełnione surowiezo-krwistą treścią.