Małże

Małże

Czytaj Dalej

Gromada małże

 

U małżów fałdy płaszcza okrywają dwubocz-nie symetryczne ciało w postaci dwóch płatów. Płaty te wydzielają muszlę wapienną. Grzbietowa linia środkowa nie ulega mineralizacji i dzięki temu powstają dwie wapienne skorupki, które w części grzbietowej małża są połączone elastyczną substancją...

Małże

Łacińska nazwa małży, Bivalvìa, wywodzi się od słowa valva, czyli zastawka. Jest to związane ze sposobem, w jaki zwierzę reguluje ilość przepły­wającej przez jego ciało wody. Typowym przed­stawicielem małży jest omółek. Ciało jego jest oto­czone dwuczęściową muszlą, której obie skorupy...

MAŁŻE

Mięczaki, których ciało okryte jest dwuklapową muszlą. Żyją wyłącznie w .wodach i są skrzelodyszne. ich miękkie ciało składa się z klinowatej nogi i tułowia (worek trzewiowy). Małże nie posiadają głowy. Są mało ruchliwe, pełzają lub ryją w dnie bądź przytwierdzają się bisiorem do...

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała u bezkręgowców - Małże (Bivalvia)

W nabłonku małżów, znajdują się liczne gruczoły, przede wszystkim śluzowe. Gruczoły jamy i bruzdy wydzielają substancję, która krzepnie w elastyczne nitki. Powstający w ten sposób pęczek włókien przyczepia się do, najczęściej twardego, podłoża. U innych gatunków wyspecjalizowane gruczoły...