Niższe małpy, małpy człekokształtne i podludzie

Przyrodnicy dzielą gromadę ssaków na pewną ilość rzędów. Na ich czele stoi rząd naczelnych, który obejmuje lemury, niższe małpy, małpy człekokształtne i człowieka. Ta klasyfikacja opierała się pierwotnie na podobieństwach anatomicznych i nie brała pod uwagę cech umysłowych. Bardzo trudno...

Małpy wąskonose - Małpy Starego Świata

Małpy Starego Świata zasiedlają tereny Afryki i Azji. Są one okreś­lane jako małpy wąskonose, a ich ewolucja i rozprzestrzenianie się zaczęły się stosunkowo niedawno. Tak jak człowiek, małpy Starego Świata mają chwytne kończyny. Spłaszczone paznokcie na palcach rąk i nóg zastąpiły pazury...

Małpy Nowego Świata - Małpy szerokonose

Wszystkie małpy Nowego Świata należą do rzędu Primates. Istnieją dwie rodziny: Callitrichidae - marmozety i tamaryny. 21 gatunków zgrupowanych w pięciu rodzajach. Wśród gatunków: marmozeta lwia, miko czarny i ustiti. Cebidae - płaksowate. 30 gatunków zgrupowanych w 11 rodza­jach...

Podobieństwa między człowiekiem i małpami naczelnymi

Istnieje wiele podobieństw między człowiekiem i małpami naczelnymi. Występują u nich pewne, typowe również dla człowieka, cechy budo­wy anatomicznej, struktury DNA oraz wzory zachowań społecznych. Człowiek należy do gromady ssaków,rzędu naczelnych, do których zalicza się ssaki pierwotnie...

Małpa

U małpy, bez względu na gatunek, godna podziwu jest zręczność, pojętność i nadzwyczajna skłonność do naśladowania. Właśnie dlatego, że zachowanie się małpy jest tak zabawne, już bardzo wcześnie sprowadzono je z krajów tropikalnych do Rzymu i Grecji i hodowano dla przyjemności jako zwierzęta...

Małpa

Rozpowszechnione zwierzę symboliczne, przede wszystkim ze względu na jego ruchliwość, inteligencję, ale także podstępność i jurność, jak również zmysł naśladowczy i wojowniczą chciwość.

Na Dalekim Wschodzie często symbol mądrości; słynne stały się trzy małpy ze „Świętej Stajni" w Nikko, z...

MAŁPA-CZŁOWIEK w cnotach, obyczajach i kroju...

MAŁPA-CZŁOWIEK w cnotach, obyczajach i kroju..., utwór satyr, prozą i wierszem (satyra menipejska) powst. w pocz. XVIII w. (prawdop. 1710-15). Znany z kilku kopii rękopiśmiennych, fragm. (ze zmianami) druk. bezim. w „Monitorze" 1769 nr 66-68, 71-75, całość dopiero 1962. Nieznany autor był szlachcicem...

MAŁPA I SZEKSPIR

Jeden z interesujących przykładów z teorii prawdopodobieństwa. Mówi on otym, że jeżeli da się małpie maszynę do pisania, to uderzając bezmyślniew klawisze będzie produkowała same głupstwa.

Nie jest jednak wykluczone,że uda jej się czasem napisać jakieś logiczne słowo. Nie jest teżwykluczone, że...