Małogłowie

Czytaj Dalej

Małogłowie

([microcephalia, microcephaly); czaszka, której obwód jest mniejszy niż powinien być w danym wieku. W zależności od przyczyny wywołującej rozróżnia się 2 rodzaje m.: 1) m. pierwotne spowodowane wrodzonym niedorozwojem mózgu, zwłaszcza półkul mózgowych. Dziecko rodzi się z głową o małym obwodzie...