Małgorzata

Czytaj Dalej

Mistrz i Małgorzata

Powieść składa się z dwu części podzielonych na 32 zatytułowane rozdziały i epilogu. Utwór poprzedza motto zaczerpnięte z Fausta J, W. Goethego:

 

 

...Więc kimże w końcu jesteś? – Jam częścią tej siły,

która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro.

 

(5).6

 

 

 

Część...

MAŁGORZATA

Imię powszechne w śrdw., również u Piastów; (nm. Margarete, zdrobn. Grete, Gretchen (zob.); ang. Margaret; fr. Marguerite; wł. Margherita; z gr. margarites 'perła'). Małgorzata, Gretchen, poetyczna postać młodej, naiwnej dziewczyny w Fauście Goethego. Kochająca Fausta, uwiedziona przez niego, topi ich...

Święta Małgorzata Maria Alacoque

Św. Małgorzata Maria Alacoque, dziewica, zakonnica. Urodziła się 1647 r. w Burgundii. Ojciec jej byłnotariuszem i sędzią. Mając 24 lata wstąpiła do wizytek w Paray-le-Monial. Mistyczka. Pan Jezus wwielu objawieniach przedstawił jej swe Serce - kochające ludzi i spragnione ich miłości. W związku...

Czas i miejsce akcji ''Mistrz i Małgorzata''

Powieść Michała Bułhakowa nie poddaje się jednoznacznym interpretacjom. Jej ideowa wymowa pozostaje w związku ze złożonością formalną. Narracja prowadzona jest z pozycji świadka obserwującego zdarzenia rozgrywające się w Moskwie w ciągu kilku dni, innym razem nadawcą jest ktoś wtajemniczony w...

Bankowość spółdzielcze wobec wyzwań sektora - publikacja z konferencji na SGH (prof. Małgorzata Zaleska)

Profesor Małgorzata Zaleska o nowych wyzwaniach Jerzy Krajewski 15 listopada 2006 r. na konferencji "Bankowość Spółdzielcza wobec wyzwań sektora", zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się dyskusja na ten temat. Rozpoczęła ją prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, kierownik Zakładu Regulacji Instytucjonalnych i Analiz Bankowych Katedry Bankowości SGH. Na prośbę serwisu www.ibs.edu.pl prof. Zaleska ...

On nie zasługuje na światłość..." - "Mistrz i Małgorzata" jako traktat o kondycji artysty i jego stosunku do własnej twórczości.

"Mistrz i Małgorzata" to powieść ukazująca szerokim kręgom czytelników sytuację w Rosji porewolucyjnej. Twórczość artystyczna dozwolona była tam jedynie słownie. W rzeczywistości nie pozwalała na wykroczenie poza siatkę zakazów, nakazów i obwarowań teorii socrealizmu. Skrajny dogmatyzm, tworzenie w...

Mistrz i Małgorzata

Para tytułowych bohaterów kojarzy się z postaciami z Fausta Goethego (imiona, konszachty z diabłem). Mistrz – uzdolniony pisarz fascynuje się osobą Jezusa. Jako autor książki o tym niezwykłym Człowieku i wielkim nieszczęściu tchórzącego wobec systemu Piłata wystąpił przeciwko obowiązującemu...

Mistrz i małgorzata

Michał Bułchakow to utwór wielowarstwowy, o bardzo złożonej problematyce. Można w nim odnaleść refleksję na różne tematy – uniwersalne jak odwieczny konflikt dobra i zła i aktualne obraz życia w Moskwie,. Powieść mówi wiele o systemie totalitaryzmu i jego wpływy na ludzkie dusze. Autor nie...

HILLAR MAŁGORZATA

HILLAR MAŁGORZATA, ur. 19 VII 1930 w Piesienicy, poetka. Ukończyła prawo na UW. Debiutowała 1957 tomikiem Gliniany dzbanek, nast. wydała zbiory: Prośba do macierzanki (1959) - erotyki, Krople słońca (1961), Czekanie na Dawida (1967), 1972 ukazały się Poezje wybrane w oprać, autorki. Wiersze H. zyskały...

Święta Małgorzata Węgierska

gr. margerites – perła.Św. Małgorzata Węgierska, królewna, zakonnica. Córka króla Węgier Beli IV i Marii Laskaris. Jej dziadekpo kądzieli był cesarzem bizantyjskim. Na wychowanie oddano ją do klasztoru, była bowiem ofiarowanaBogu jako votum dziękczynne za ocalenie kraju od najazdu Tatarów. Gdy chciano ją...

Swieta Małgorzata z Kortony

Św. Małgorzata z Kortony, pokutnica (1247 - 1297). Urodziła się w Toskanii. Wyróżniała się niezwykłąurodą. Jako młoda dziewczyna związała się z bogatym wielbicielem, prowadząc życie będące zgorszeniemdla okolicy Nieoczekiwana śmierć kochanka spowodowała w niej wewnętrzny wstrząs. Oddała...

Święta Małgorzata Clitherow

Św. Małgorzata Clitherow, męczennica (1555-1586). Urodziła się w Anglii, w rodzinie anglikańskiej.Mając kilkanaście lat wychodzi za mąż. Matka dwojga dzieci. W kilka lat po ślubie przyjmuje katolicyzm.Za udzielanie schronienia w swym domu katolickim księżom zostaje aresztowana i osadzona wwięzieniu...

Święta Małgorzata Ward

Św. Małgorzata Ward, męczennica. Pochodziła z arystokratycznej rodziny Cogleton. Była damą dworuksiężnej Whitall w Londynie. Podczas prześladowań katolików za Henryka VIII aresztowanemu i skazanemuna śmierć księdzu pomogła uciec z więzienia. Z tego powodu została uwięziona i torturowana.Stracona 30...

„MISTRZ I MAŁGORZATA” M. BUŁHAKOW

−  jest to powieść fantastyczna, miłosna, realistyczna

−  realizm podszyty jest groteską

−  służy również kompromitacji wielu cech

−  wszystkie sposoby wykorzystania groteski służą temu aby jeszcze bardziej uwidocznić wady

−  ilustruje zmiany systemu wartości, chaos

−  realizm powieści jest...

„MISTRZ I MAŁGORZATA” M. BUŁHAKOW - KOMPOZYCJA

−  powieść złożona treściowo i kompozycyjnie

−  przedstawienie wielości problemów osiągnął Bułhakow dzięki niejednorodności narracji

−  narrator opowiada jednocześnie jakby o trzech różnych rzeczywistościach  

I - realistycznie, satyrycznie i groteskowo ukazana Moskwa i jej mieszkańcy  

II - ma...

„MISTRZ I MAŁGORZATA” M. BUŁHAKOW - PROBLEMATYKA

1.  metafizyczna wynika ze złożoności świata przedstawionego. Bułhakow dowodzi, ze uzasadnieniem dla świata realnego jest istniejący poza nim porządek boski, który decyduje o uniwersalnym charakterze pewnych wartości (takich jak: wolność, odwaga, miłość). Odrzucenie tych wartości sprawia, ze świat...

„MISTRZ I MAŁGORZATA” M. BUŁHAKOW - ARTYSTA I JEGO DZIEŁO

Bułhakow rozważa jakie miejsce w systemie totalitarnym zajmuje artysta i jaką pełni rolę. Artyści świadomie godzą się na ustępstwa, jak wszyscy poddani są presji cenzury. Dobrowolnie rezygnują z krytycyzmu i poszukiwania prawdy, o którą właśnie jako artyści powinni się upominać. Są zdolni...