Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Zambia. Malawi

 

Federacja Rodezji i Niasy nie spełniła pokładanych w niej przez kolonizato­rów nadziei. Rosnąca presja afrykańskiego ruchu wyzwoleńczego skłoniła Lon­dyn do przyznania w 1964 r. niepodległości Rodezji Północnej (odtąd zwanej Zambią) i Niasy (zwanej odtąd Malawi).

W Zambii władzę objął (i...