Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Malaje i Malezja

  Po kapitulacji Japończyków, na Malaje (dzisiejsza Malezja) i do Singapuru powrócili Brytyjczycy. Malaje otrzymały niepodległość. W 1963 roku powstała Federacja Malezji (Malaje, Singapur, Sara-wak, Brytyjskie Borneo Pn.

MALAJE - bitwa 1941-42

Zdobycie Półwyspu Malajskiego i *Singapuru, największej brytyj­skiej bazy wojskowej w tym rejonie, miało dla Japończyków szczególne znaczenie: umożliwiałoby dostęp do surowców (głównie kauczuku - 38% światowej produkcji, i cyny - 58%) i dawałoby dobre pozycje wyjściowe do uderzenia na Holenderskie Indie...

MALAJSKA DŻUNGLA, WALKI W MALAJ-SKIEJ DŻUNGLI 1948-1960

W 1948 komunistyczni terrory­ści, wśród których było wielu Chińczyków, zaczęli zakłócać życie w wioskach położo­nych w dżungli nowo ustanowionej Federa­cji Malajów (pod nadzorem wysokiego ko­misarza Wielkiej Brytanii). Prowadzili wal­kę partyzancką polegającą na nagłych napa­dach na placówki...