Magnificat

Magnificat

Czytaj Dalej

MAGNIFICAT

Oparta na tekstach Starego Testamentu radosna pieśń dziękczynienia, którą w Ew. wg Luk., 1, 46-55, śpiewa Maria Panna, powitana przez swą kuzynkę Elżbietę w domu Zachariasza.

Zaczyna się ona: „Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój" (wg Wulgaty, łac.: magnificat anima mea Dominum et...