Magma

minerałów występujących w zmiennych stosunkach na znacznej głębokości w skorupie ziemskiej; w czasie ochładzania z magmy krystalizują skały → magmowe, a jej skład chemiczny podlega różnicowaniu się; produktami zakrzepnięcia lawy na powierzchni są skały wylewne,a wyrzucanej w atmosferę przez wulkany – skały piroklastyczne.