Magistrala kolejowa

Czytaj Dalej

ANZIO ANNIE - działo kolejowe

Nazwa nadana przez żołnierzy ame­rykańskich jednemu z dwóch nie­mieckich dział kolejowych K5(E) Leopold kal.

GUSTAW - armata kolejowa

Po ustawieniuw pozycji bojowej łoże kolejoweopierało się na dwóch wagonachumieszczonych na równoległych to­rach.

Transport kolejowy

Do województw o najniższym wskaźniku gęstości sieci kolejowej należą dawne województwa; łomżyńskie, konińskie, ciechanowskie, krośnieńskie, włocławskie, oraz bialskie i lubelskie. Początek takim połączeniom dała Centralna Magistrala Kolejowa ( Warszawa – Katowice, z odgałęzieniem do Krakowa.

Charakterystyka środków transportu - Transport kolejowy

Obecnie rozpoczęto modernizację magistrali Kunowice -Warszawa - Brześć, na której pociągi będą mogły osiągać prędkość 160km/godz.

Przemysł środków transportu - Przemysł kolejowy

Obecnie największymi producentami taboru kolejowego są Indie, Chiny i Rosja - przypada na nie niemal 50% światowej produkcji wagonów towarowych.

RODZAJE TRANSPORTU W POLSCE I POZIOM ICH ROZWOJU - TRANSPORT KOLEJOWY

Do najważniejszych tras kolejowych wybudowanych w okresie międzywojennym należą: magistrala węglowa (Herby - Karsznice - Inowrocław - Kościerzyna - Gdynia), trasy Warszawa - Poznań i Warszawa - Kraków.

Tunele kolejowe

w północnej Anglii pierwszej linii kolejowej otworzyło nowy rozdział w historii transportu. Techniki rozwinięte przy budowie tune­li na kanałach zastosowano do ich drążenia na szla­kach kolejowych.

Scentralizowane kierowanie ruchem kolejowym

W systemie blokady automatycznej wszystkie urządzenia przytorowe, takie jak zwrotnice, czujniki i sygnały są włączone w jeden obwód elektroniczny dzięki czemu pociągi mogą za­chowywać minimalne odstępy pomiędzy sobą. Dodatkowym zabezpieczeniem jest układ au­tomatycznego zatrzymywania pociągu (ATS)...

Kolejowy transport towarowy

Światowym liderem w kolejowym transporcie towarowym zarówno pod względem tonażu, jak i odległości jest Rosja, która wyprzedza w tej dziedzinie Stany Zjednoczone i Chiny.

Topologie sieci lokalnych - Topologia z magistralą liniową

Wadą  topologii z magistralą jest niewielka liczba punktów koncentracji, w których można by było diagnozować sieć, lokalizować uszkodzenia oraz zarządzać siecią.

Topologie sieci lokalnych - Topologia gwiazda - magistrala

Jest to konfiguracja sieci, w której grupy stacji roboczych, połączonych w gwiazdy , podłączone są do odcinków kabli głównych, stanowiących magistralę.

Jakość transportu kolejowego

Pasażerowie wybierając transport kolejowy (pasażerski) oczekują: bezpieczeństwa podróży, także osobistego, komfortu, estetyka pociągu, dworca, przystanków, krótkiego czas podróży i stworzenie odpowiednich warunków pasażerowi do pracy i odpoczynku , dobrego łańcucha komunikacyjnego, współpracy z innymi przewoźnikami i transportu|środkami transportu, możliwości uzyskania informacji przez internet, nośniki elektroniczne, center|bezpłatną infolinia ...

Transport w turystyce; wady i zalety transportu kołowego, lotniczego, wodnego i kolejowego

AUTOKAR ZALETY • najtańszy ze wszystkich środków transportu w przeliczeniu na 1 uczestnika • możliwość dowolnego kształtowania imprezy w czasie • możliwość dojazdu do atrakcji tur. i hoteli • możliwość korygowania w trakcie imprezy założonego programu • możliwość poznania mijanego krajobrazu • dogodne warunki do integracji uczestników • stosunkowo mała wrażliwość większości ludzi na choroby związane z transportem • bagaż, załadowany w ...

Transport kolejowy - wady i zalety

Lina kolejowa używana jest przez kanadyjskie przedsiębiorstwo kolejowe Canadian Pacific Railway. linia kolejowa długości około 740 km, łącząca Berlin ze stolicą Prus Wschodnich ?

Wymiar podsypki kolejowej

Oznaczanie p.k. poprzez określenie dolnego (d) i górnego (D) wymiaru sita; w znaczeniu przyjmuje się obecność pewnej ilości ziarn, które pozostają na górnym sicie (→ nadziarno) i pewnej ilości ziarn, które przejdą przez dolne sito (→ podziarno).

Magistrala S

Magistrala S - interfejs pasywnej magistrali abonenc- kiej sieci cyfrowej ISDN w dostępie podstawowym BR/ ISDN. Dokładnie znormalizowana pod względem elektrycznym i funkcjonalnym, czteroprzewodowa magistrala abonencka łączy lokalne terminale użytkownika sieci ISDN i umożliwia tworzenie podsieci z subadresami terminal (maks.

Magistrala szkieletowa

Magistrala łączy segment; sieci komputerowej wewnątrz budynków (backbone), takżestanowi podstawowe medium transportowe w sieciach miejskich MAN - gdzie coraz częściej nazywana jest magistralą kręgosłupową.

Magistrale komputerowe

Ze względu na coraz wyższe wymagania sprzętowe, stawiane komputerom klasy PC, w komputerach zwykle jest zainstalowanych kilka typów szyn magistralowych o różnych złączach i przepływnościach maksymalnych.

Transport kolejowy

Na podstawie konwencji COTIF, w celu ułatwienia rozliczenia przewozu międzynarodowego tworzone są międzynarodowe taryfy kolejowe, Podsumowując, możemy stwierdzić, że transport kolejowy ma następujące cechy: —    zdolność do przewozów masowych, —    niskie stawki przewozowe przy dostawach na średnie i duże odległości, —    stosunkowo rozległą sieć połączeń kolejowych ...

Charakterystyki techniczne środków transportu kolejowego

W transporcie kolejowym, przy określaniu maksymalnych wymiarów pociągu czy wagonu, posługujemy się pojęciem skrajni kolejowej.