Magisterium

Czytaj Dalej

Magisterium Kościoła i teologowie

Stwierdzono, że Magisterium ma swobodę ingerowaniaw badania teologiczne w imię swej misji, którą jest czuwanie nad doktryną, lecz powinno unikaćjakiejkolwiek arbitralności.