MAGIA

Dziś także nauka wytacza przeciwko magii swedziała, oficjalnie jej nie akceptuje i zwalcza, ale po cichu wielu jejprzedstawicieli sprzyja magii a nawet ją uprawia. Magia jest teżwszechobecna we wszystkich niemal metodach i technikach -> MEDYCYNYNIEKONWENCONALNEJ, choć wielu uzdrowicieli energicznie by temuzaprzeczyło.

CZARNA MAGIA

Wg niektórych poglądów czarna magia jest wyrazem czcioddawanej siłom nadprzyrodzonym tkwiącym w samym człowieku. Wg innychposzukiwanie natchnienia lub rozrywki w czarnej magii jest objawemdegeneracji społecznej.

MAGIA

Magia różni się od religii tym, że szuka sposobów zawładnięcia siłami nadprzyrodzonymi i zmuszenia ich do działania, podczas gdy religia je czci, stara się je przebłagać i udobruchać; z gr. Biała magia zob. Czarna magia zob.

BIAŁA MAGIA

Biała magia wieloma swymi korzeniami łączysię z religią, wprowadzając do swego rytuału i słownictwa różne treścisakralne. Modlitwa religijna i zaklęcia białej magii mają często tę samątreść i tych samych adresatów.

Biała magia

Wiersz jest jednym z najbardziej znanych erotyków Baczyńskiego, dedykowanym oczywiście Barbarze Drapczyńskiej. Pochodzi z 1942 roku, a zatem z okresu, kiedy poeta osiąga już pełnię dojrzałości swo­jego warsztatu. Toteż odnajdziemy w nim właściwie wszystkie, charakterystyczne dla pisarza i stanowiące...

Muzyka i magia

Podstawowym materiałem pierwotnych kultur muzycznych jest rytm, stanowiacy jakbywysza, gdy wyabstrahowana forme mowy ludzkiej. Wielu uczonych, a miedzy nimi równieHerbert Spencer, usiłowało interpretowac muzyke jako odpowiednik melodii mowy - owychwzniesien i spadków, jakie charakteryzuja mowe ludzka (podobne...