MĄDRY

Przydomek wielu władców, np. Alfons X Mądry (zob.); Fryderyk Mądry, 1463-1525, elektor saski; Karol V Mądry, 1337-80, król Francji; Robert Andegaweński, 1278-1343, król Neapolu; po i. Mądrość; Mędrcy. (Bądźcie) mądrzy jako węże, a prości jak gołębie, łac. Prudentes sicut serpentes, et simplices...

Panny mądre

Obraz panien mądrych występuje w dawniejszej sztuce rzadko, częściej spotykamy się z nim w średniowieczu. Sam Pan opowiadanie o dziesięciu pannach zawarł w przypowieści, a więc nie przytoczył go jako zdarzenia historycznego, lecz nadał mu znaczenie eschatologiczne. Dlatego przypowieść ta od...

Panowanie Włodzimierza Wielkiego i Jarosława Mądrego na Rusi - reformy wewnętrzne.

Państwo ruskie powstało dzięki "przywołaniu Waregów". Sprowadzeni przez plemiona słowiańskie ifińskie tworzyli oni władztwa wśród słowiańskiego otoczenia. Za Ruryka, legendarnego przywódcy Waregów, doszło do zjednoczenia północnej Rusi wokół Nowogrodu Wielkiego. Dwaj członkowie drużyny Ruryka, Askold iDir, w858 r. udali się do Kijowa drogą "od Waregów do Greków". W860 r. został odparty ich pierwszy atak na Konstantynopol. W 882 r. Oleg Mądry (879-912) zjednoczył ...

TEORIE DEMOKRACJI - R. Legutko „Czy demokracja jest ustrojem mądrym?” [w:] „Demokracja dla wszystkich”

Pytanie tytułowe „czy demokracja jest ustrojem mądrym” Legutko wywodzi z generalizacji antycznej filozofii państwa – a więc twierdzenia, że najlepszy jest ten ustrój, który kieruje się mądrością. Dalej zwraca uwagę na dwuznaczność pojęcia demos: jako ogół obywateli i jako ogół biednych obywateli (w...

ALFONS X MĄDRY

1221-84, Król Kastylii, zdobywca Kadyksu (1262). Niezbyt fortunny jako polityk, przyczynił się do rozwoju życia kulturalnego, budował szkoły, popierał naukę i sztukę, utworzył kolegium uczonych tłumaczy arabskich dzieł astronomicznych, historycznych i prawniczych na łacinę oraz Biblii na hiszp.

Z jego...

ROZMOWY, KTÓRE MIAŁ KRÓL SALOMON MĄDRY Z MARCHOŁTEM GRUBYM A SPROSNYM

ROZMOWY, KTÓRE MIAŁ KRÓL SALOMON MĄDRY Z MARCHOŁTEM GRUBYM A SPROSNYM, a wszakoż, jako o nim powiedają, barzo wymownym, z figurami i z gadkami śmiesznymi, powieść błazeńska, tłum. z łaciny przez Jana z Koszyczek, wyd. w Krakowie 1521 u H. Wietora. Przekład przynosi późną redakcję starego podania...

AILERAN, Aireran, zw. Mądrym Św.

zm. 665, Teolog irlandzki. Prawdopodobnie był uczniem, potem wykładowcą i rektorem szkoły klasztornej w Clonard; napisał Carmen in Eusebii cañones — pieśń o zgodności 4 Ewangelii oraz Inter-pretatio mystica progenitorum Christi — mist, wyjaśnienie imion przodków Chrystusa (I wyd. Lv 1667;

wyjątki w...

ALFONS X MĄDRY

Zw. też Astronomem lub Filozofem, ur. 23 XI 1223 w Toledo, zm. 4 IV 1284 w Sewilli, od 1252 król Kastylii i Leonu, prawodawca, mecenas sztuki i nauki, poeta. Niefortunny polityk (bez powodzenia walczył z Maurami i pretendował do tronu niem.;

1282 zdetronizowany przez syna), położył wielkie zasługi dla...

FRYDERYK III MĄDRY

ur . 17 I 1463 w Torgau, zm.5 V 1525 w Lochau, syn elektora E r n e s t a Saskiego, od 1483książę saski.

Wykształcony w duchu human., założył 1502 w Wittenberdzeuniwersytet; 1507 uzyskał godność namiestnika gen.Rzeszy; po śmierci Maksymiliana I zrzekł się tronu ces.i poparł Karola I Hiszp.;...

GILDAS MĄDRY Św. OSB

ur. ok. 500 w Szkocji, zm.570 na wyspie Houat (zach. Francja), pierwszy pisarz k o ś cBrytanii.

Kształcił się w klasztorze na Caldey Island (Walia) podkierunkiem opata Iltuda; święcenia kapł. przyjął ok. 518, anast. udał się do Szkocji i Irlandii, gdzie podjął działalnośćna rzecz umocnienia wiary c...