CZAD, République du Tchad

Autonomiczna republika w Afryce Środk. (od 1958) z ograniczeniami przewidzianymi dla Wspólnoty Franc; pełną niepodległość uzyskała 12 VIII 1960; liczy 1,28 min km2 i 3,95 min mieszk. (1974).

Misje chrzęść w Cz. rozpoczęli 1920 protestanci, a misje kat. 1929 duchacze, którzy przybyli do Cz. z prefektury...

DU BOIS - REYMOND EMIL

ur. 7 XI 1818 w Berlinie, zm. 26 XII 1896 tamże, Fizjolog i filozof.

Od 1855 był prof, uniwersytetu w Berlinie, od 1867 sekretarzem Berliner Akademie der Wissenschaften. Prowadził pionierskie badania nad elektrycznością zwierzęcą i procesami metabolizmu.

W filozofii przyrody głosił mechanicyzm...

DU BOS CHARLES

ur. 27 X 1882 w Paryżu, zm. 5 VIII 1939 w La Celle-Saint-Cloud (dep. Seine-et-Oise), Literat.

Wychowany religijnie, pozostawał pod wpływem kapłana blisko związanego z jego rodziną; po studiach 1900-01 w Oksfordzie, nast. w Berlinie i Florencji podjął w Paryżu działalność kryt.-lit.; przyjaźnił się z...

DUFAY, Du Fay GUILLAUME

ur. ok. 1400 prawdopodobnie w Cambrai, zm. 27 XI 1474 tamże, Kompozytor, współtwórca -*• burgundzkiej szkoły.

Po studiach teol. i przyjęciu święceń kapł. 1428 w Bolonii został kanonikiem w Tournai, Lozannie, Möns, a od 1436 w katedrze w Cambrai; od 1420 był (z przerwami) muzykiem, śpiewakiem i...

DUMONT HENRY, DU Mont de Thier

ur. 1610 w Villers-l'Evêque (k. Liège), zm. 8 V 1684 w Paryżu, Belg. kompozytor, organista, klawesynista i kapelmistrz.

Początkową edukację muz. otrzymał jako chłopiec-śpiewak w chórze kośc. w Maastricht; uzupełniał ją prawdopodobnie u kanonika Leonarda de Hodemont w Liège; od 1638 działał w Paryżu...

DU MOULIN, Molinaeus PIERRE Starszy

ur. 16 X 1568 w BuhyenVexin (Normandia), zm. 10 III 1658 w Sedanie, Teolog hugenocki

Studiował w Aicademii Sedańskiej; wskutek prześladowań udał się do Londynu, a 1592 do Lejdy, gdzie został prof, filozofii; ordynowany 1599, był kaznodzieją w Charenton; prowadził -»• dysputy teologiczne z katolikami...

DU PERRON JACQUES DAVY kard.

ur. 25 XI 1556 w Saint-Lô (dep. La Manche) lub w Val-de-Joux (kanton Berno), zm. 5 LX 1618 w Paryżu, Teolog, polityk.

Pochodził z rodziny kalwinistów; 1576 przybył ze Szwajcarii do Paryża, gdzie został dworzaninem król., a po nawróceniu ok. 1578 na katolicyzm otrzymał od króla Henryka III Walezego nominację...

DU PIN Louis ELLIES

ur. 17 VI 1657 w Paryżu, zm. 6 VI 1719 tamże, Historyk i teolog.

Po studiach teol. i przyjęciu święceń kapł. uzyskał 1684 na Sorbonie doktorat i został prof, filozofii w kolegium król.; dzieje Kościoła przedstawił najpierw w dziele Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclésiastiques (IVI, P 168491)...

DU PLESSIS - MORNAY PHILIPPE

ur. 5 XI 1549 w Buhy (Val d'Oise), zm. 11 XI 1623 w LaForêtsurSèvre (k. Poitiers), Polityk i pisarz religijny.

W młodości przeszedł na kalwinizm i zdobył gruntowne wykształcenie teol.; po pogromie -» hugenotów w czasie nocy św. Bartłomieja ( Bartłomieja świętego noc) uciekł do Anglii, skąd powrócił...

ÉDITIONS du DIALOGUE

Wydawnictwo religijne zał. 1962 przez pol. pallotynów (II) w Paryżu pod nazwą Société d'Editions Internationales (do 1965) w celu formacji chrześcijańskiego światopoglądu i postawy -> apostolatu w duchu -» dialogu, otwartego na przemiany zachodzące we współczesnym świecie; 1963-80 dyr. Wydawnictwa był...

EGIPCJANKI SERCA JEZUSA, egipskie siostry Najświętszego Serca, soeurs égyptiennes du Sacré - Coeur

Zgromadzenie zak. obrządku koptyjsko-katolickiego na prawie pap., zał. 1912 w Aleksandrii.

Powstały z zał. w 2. poł. XIX w. w Libanie zgrom, sióstr Najśw. Serc Jezusa i Maryi (z domem głównym w Bejrucie), które 1890 przeniosły się do Egiptu; po wydaleniu 1911 większości sióstr zakonnice tubylcze...

GERALD z BARRY, Giraldus z Cambrai

ur. 1147 lub1148 w Manorbier (Walia), zm. 1222 lub 1223, pisarz kościelny.

Po studiach prawniczych w Paryżu wróci! ok. 1172 do Anglii;1175 zosta! archidiakonem w Brecknoch; wybrany na b p aSaint David's, nie uzyskawszy potwierdzenia króla HenrykaI I , kontynuował studia prawnicze oraz teol. w Paryżu...

GUYON du CHESNOY JEANNE MARIE, Z domu Bouvier de la Motte

ur. 13 IV 1648 w Montargis, zm. 9 VI 1717 wBlois, mist, pisarka.

Kształciła się w szkole klasztornej w Montargis; od wczesnejmłodości przeżywała stany mist.; 1676 zostawszy wdowąpoświęciła się działalności apost.; 1681 została wychowawczyniąw domu neofitek (wspierała go materialnie) w Gex...

HÉRICOURT Louis d', Du Vatier

ur. 20 VIII 1687 wSoissons, zm. 18 XI 1752 w Paryżu, prawnik i kanonista.

W 1712 został adwokatem we franc. parlamencie. Z jegodzieł na uwagę zasługują: Abrégé de l'ancienne et de la nouvellediscipline d'Eglise (P 1717), będące skrótem pracy P.Thomassina pod tym samym tytułem ( I - I I I , P 1678-81)...

Bonheur - du - jour

Nazwa biureczka damskiego, składającego się ze stolika często z odkładaną klapą i szufladkami oraz szafkowej nastawki przeważnie prostokątnej; służyło do pisania oraz przechowywania przyborów toaletowych i bibelotów; weszło w użycie we Francji ok. 1760, rozpowszechniło się za panowania Ludwika XVI...

Bureau du Roi Louis XV

Biurko cylindrycznewykonane w Paryżu dla króla Ludwika XV; rozpoczęteprzez król. ebenistę, J.-F. Oebena, w 1760, a dokończoneprzez jego następcę J.-H. Riesenera, w 1769,i przez niego sygnowane; brązy modelował J.-C. Duplessis,odlewał i cyzelował Harvien, przy intarsjiwspółpracował z Oebenem W. Styleń;...

Recenzja Barry Kaufman "Przebudzenie naszego syna"

Recenzja Barry Kaufman - „Przebudzenie naszego syna” Niniejsza publikacja powstała w wyniku pracy terapeutycznej z własnym, chorym na autyzm, dzieckiem. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnego sposobu rehabilitacji, tzw. Metody Opcji, rodzicom nie tylko udało się zgłębić jej teoretyczne i praktyczne strony, ale – co najważniejsze - wyleczyć własnego syna. W książce opisywane jest dziecko (Raun) z infekcyjnie nabytym w wieku niemowlęcym porażeniem mózgowym. W pierwszych ...

Biography of Marie Grosholz (Madame Tussaud)

Marie Grosholz was born in Strasbourg, France, on December 16, 1761. Her father, a soldier, was killed in a battle during the Seven Years War, only two months before her birth. For the first five years of her life, Marie grew up in Berne with her mother-a widow, who worked as a housekeeper for Marie's uncle - Dr Philippe Curtius. I think, her live was hard and difficult, because her mother had a lot of work and didn't have time for daughter. I don't know I could live like this. Dr Curtius ...

Was verstehst du unter dem Begriff"Mode"?

Es ist wirklich so:Kleider machen Leute.Dieses Sprichwort gilt nicht nur fur Erwachsene, sondern auch fur die Kinder.Nicht viele Eltern konnen sich leisten,ihre Kinder mit teuren Klamotten einzukleiden. Viele Jungendliche sparen oder verdienen fur ihre Anziehsachen.Die Eltern sind verzweifelt, wenn sie erfahren,was fur Marken zur Grundaussstattung gehoren:Calvin Klein oder Karl Lagerfeld. Das ganze Taschendeld investieren ich in Crems und Klamoten.Unter Mode verstehe ich eine Kleidung, eine ...

Próby wysiłkowe w chorobach ukła­du krążenia

próby wysiłkowe w chorobach ukła­du krążenia; badania kardioergometryczne polegające na porównaniu dawkowanego wysiłku, tj. wykonywa­nej pracy z dawkowaną mocą, z ob­jawami fizjologicznymi i patologicz­nymi, występującymi w układzie krą­żenia i oddychania w związku z wy­siłkiem. P. w. służą...