STATYKA MACICY

Macica zajmuje więc położenie pośroclkowe i osiowe; oznacza to, że trzon macicy pochylony jest do przodu swą powierzchnią przednią przylegając do pęcherza; w obrębie cieśni oś trzonu i oś szyjki tworzą kąt rozwarty otwarty ku przodowi i do dołu; macica jest tym samym zgięta do przodu; poza tym długa oś macicy ustawiona jest skośnie do osi pochwy (z którą zawiera kąt otwarty do przodu), jak również skośnie do płaszczyzny ...

Pęknięcie macicy

Objawy zagrażającego pęknięcia: czynność porodowa jest zachowana, pierścień skurczowy przebiega znacznie wyżej niż w warunkach prawidłowych, a więc zbliża się do pępka, bolesność i napięcie macicy, zwłaszcza dolnego odcinka — nawet w przerwie między bólami, napięcie więzaała obłego macicy widoczne przez powłoki, niepokój rodzącej, tętno przyspieszone, temperatura ciała podwyższona.

STOSUNEK MACICY DO NARZĄDÓW SĄSIEDNICH

Do przodu powierzchnia pęcherzowa trzonu macicy przylega do pęcherza przedzielona tylko szczelinowatym zagłębieniem pęcherzowo-macicznym; jeżeli pęcherz jest puśty lub słabo wypełniony, macica może wytwarzać na nim nieckowate wgłębienie; dno macicy nie sięga jednak do wierzchołka pęcherza.

Macica

Tętnica maciczna biegnie przyśrodkowo, objęta więzadłem szerokim macicy, dochodzi do ściany macicy na poziomie sklepienia pochwy, oddaje t.

Wady rozwojowe macicy

Jeżeli brak zrośnięcia się przewodów przypranerczowych ogranicza się tylko do górnej części, wtenczas w kierunku jajowodów macica podzielona jest symetrycznie na dwie odnogi — powstaje macica dwurożna (uterus bicorms); w asymetrycznym niedorozwoju tego rodzaju wytwarza się jedna tylko odnoga, powstaję macica jednorożna (uterus unicomis).

Wpływ badania cytologicznego na wczesne rozpoznanie i leczenie chorób szyjki macicy

1 szczepionka przeciw HPV 33 Podsumowanie Piśmiennictwo Wstęp Polska zajmuje jedno z pierwszych miejsc w Europie pod względem zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy. Badanie cytologiczne jest jedną z najważniejszych metod stosowanych w profilaktyce raka szyjki macicy.

Niedowład macicy przed odejściem łożyska

Niewłaściwe prowadzenie III okresu porodu, jak brutalne ugniatanie macicy, nieumiejętnie stosowany zabieg Credś-go, przewlekający się poród, zwłaszcza z gorączką, wyczerpujący rodzącą, poród bliźniaczy, wielowodzie, nagłe opróżnienie macicy (poród uliczny, zabiegi położnicze), łożysko częściowo przyrośnięte, włókniaki macicy, przebyte stany zapalne macicy, niedorozwój lub wady rozwojowe macicy.

Macica

Macica (ulerus) rozwija się z górnego odcinka kanału maciczno-pochwowego Ponadto w jej część górną włączone są końcowe odcinki parzystych części przewodów przyprąncrczowych wskutek objęcia ich przez rozrastającą się mezenchymę i mięśnió macicy.

STOSUNEK MACICY DO OTRZEWNEJ

W normalnym pochyleniu i zgięciu macicy ku przodowi (anteversioflexio) przednie zagłębienie nie zawiera jelit i trzon macicy przylega do pęcherza: natomiast zagłębienie tylne przeważnie zawiera pętle jelita cienkiego oraz po stronic lewej ramię odbytnicze okrężnicy esowatej, które przylegają do powierzchni jelitowej macicy; również wyrostek robaczkowy może zstępować do tej przestrzeni po stronie prawej i w stanach chorobowych zrastać si< ...

Więzadło szerokie macicy

przymacicze (parametrium) oprócz z tkanki łącznej i tłuszczowej składa się z obfitego splotu żylnego macicznego i pochwowego, tętnicy macicznej, naczyń chłonnych oraz nerwów i odcinka końcowego mocz o-wodu, który tu przed wejściem do pęcherza krzyżuje od dołu tętnicę maciczną.

Macica

Anatomicznie macica dzieli się na: trzon – znajdujące się tu światło macicy ma w przekroju czołowym kształt trójkąta i nosi nazwę jamy macicy, górna część trzonu powyżej ujść jajowodów stanowi dno macicy; cieśń – wąski, krótki odcinek tworzący kanał łączący jamę macicy z przewodem szyjki (ujście wewnętrzne macicy); szyjka – składa się z odcinka dolnego ...

Zmiany kształtu macicy w zależności od wieku

Aż do okresu pokwitania występują nieznaczne tylko zmiany proporcji; zachowuje się jeszcze wysmukła forma narządu, również grubość ściany stosunkowo nieznacznie tylko wzrasta; stopniowo jednak macica bardziej się wydłuża, ściana jej grubieje, zwłaszcza w obrębie trzonu po stronie tylnej, wskutek czego wypukła się jego powierzchnia jelitowa; wytwarza się dno macicy.

PRACA PORODOWA MACICY

Retrakcja, czyli skracanie się włókien mięśni macicy w miarę opróżniania się macicy, podnosi ciśnienie wewnątrz macicy i wzmaga siłę wydalającą na obiekt porodu.

Macica

Prawidłowe położenie macicy może ulec zmianie w następstwie chorób narządu płciowego powodujących powstawanie zlepów otrzewnej. Ustawienie i położenie macicy zmienia się również w ciągu życia osobniczego, szczególnie zaś w okresie pierwszej miesiączki, po porodach lub w okresie przekwritania.

Macica

Macica (uterus; metra, hystera = macica) jest nieparzystym wydrążonym narządem mięśniowym o grubej i kurczliwej ścianie; rozwojowo powstaje ona z połączonych, środkowych odcinków przewodów przyprancrczowych.

Szyjka macicy

Niezbyt rzadko wargi odwrócone są na zewnątrz, wynicowane (erersio), tak że błona śluzowa szyjki macicy jest widoczna; wtedy nabłonek migawkowy błony śluzowej macicy przedłuża się nieco na wargi, mówimy o nadżerce fizjologicznej (erosio physiologica); wskazuje na to czerwonawe zabarwień tego miejsca.

Aparat podporowy macicy

czy leż obniżeniu w razie osłabienia mięśniówki dna miednicy, wtedy macica opuszcza się głębiej do pochwy, zwłaszcza kiedy ściana pochwy jest rozciągnięta a macica położona nieprawidłowo i w tylopochylcniu ustawia się w kierunku osi pochwy.

Błona mięśniowa macicy

Naczynia tętnicze, jak zobaczymy niebawem, odchodzą z obu tętnic macicznych, prawej i lewej, biegnących wzdłuż brzegów macicy.

MACICA W OKRESIE POŁOGI

To «zwijanie się» macicy (involutio uleń post parłum) zależy od kurczenia się i zwijania mięśnia macicznego, które powodują anemizację i zmiany wsteczne mięśnia. Obok zmian wstecznych mięśnia macicznego i naczyń postępuje równocześnie wygojenie ran porodowych macicy.

Żyły macicy

Wzdłuż brzegu macicy (wewnątrz więzadła szerokiego) biegnące żyły wytwarzają splot żylny maciczny obejmujący t. W zastoju krwi splotu macicznego zachodzi więc możliwość odprowadzenia krwi z macicy wyżej wskazanymi drogami.