Maastricht

Maastricht

Czytaj Dalej

Traktat Z Maastricht

Charakterystyka postanowień Traktatu z Maastricht z dnia 7.02.1992 r. oraz Deklaracji w sprawie obrony europejskiej podpisanej w Saint Malo w 1998 r. dotyczących WPZiB. W grudniu 1992 roku podczas szczytu w Maastricht podjęto decyzje, które stały się punktem zwrotnym w dziejach trzech Wspólnot. 7 lutego 1992 r. wszystkie państwa członkowskie podpisały Traktat o Unii Europejskiej, który wszedł w życie 1 listopada 1993 r. ze względu na przedłużający się proces modyfikacji.

Główne postanowienia Traktatu z Maastricht

Zdawano sobie sprawę, że nie da się zrealizować koncepcji Unii bez wzajemnych ustępstw i kompromisów ze strony państw członkowskich.

Wyrazem ustępstw i kompromisów stał się Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Maastricht 7 lutego 1992 roku, wszedł w życie po jego ratyfikowaniu przez wszystkie...

Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht

Podpisanie 7 lutego 1992 r. w Maastricht Traktatu o Unii Europejskiej, a następnie problemy z jego ratyfikacją ( Traktat wszedł w życie dopiero 1 listopada 1993 r.) wywołały międzynarodową dyskusję nad przyszłością integracji europejskiej. Zwolennicy Traktatu uważają, że dokument ten był koniecznym...

Zasada subsydiarności w Traktacie z Maastricht

Subsydiarność jest jedną z podstawowych zasad ustrojowych Unii Europejskiej. W uproszczeniu zasada ta oznacza, że na szczeblu wspólnotowym powinny być podejmowane tylko te działania, które zapewniają większą skuteczność i efektywność, niż w przypadku, gdyby prowadzenie stosownych akcji pozostawić w...

Unia Europejska – traktat z Maastricht i jego znaczenie

Traktat o Unii Europejskiej podpisano 7 lutego 1992 r. w Maastricht. W życie wszedł 1 listopada 1993 r. zwolennicy Traktatu uważali, iż był on koniecznym etapem przemiany i dalszego rozwoju Wspólnot Europejskich. Traktat potwierdza gospodarczą, polityczną i socjalną równość wszystkich państw...

Traktat z Maastricht

Charakterystyka

Jego oficjalna nazwa to Traktat o Unii Eropejskiej (TUE). Treść jego została ustalona przez Radę Europejską na spotkaniu w holenderskim miasteczku Maastricht 11 grudnia 1991 roku. Traktat wszedł w życie 1 listopada 1993 r. po ratyfikacji, która nastąpiła 7 lutego 1992r.

Traktat ten był...

Cele Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa według Traktatu z Maastricht i Traktatu Amsterdamskiego

1. ochrona wspólnych wartości, podstawowych interesów i niezależności państw członkowskich

2. umacnianie bezpieczeństwa Unii Europejskiej i poszczególnych jej członków

3. umacnianie bezpieczeństwa kontynentu i wspieranie współpracy międzynarodowej

4. ugruntowanie i rozwijanie demokracji i...