Lutowanie

Lutowanie

Czytaj Dalej

Klejenie i lutowanie

Rozróżniamy wiele sposobów lutowania a) miękkie: -lutowanie za pomocą lutownicy; -lutowanie piecowe; -lutowanie kąpielowe; -lutowanie indukcyjne; -lutowanie płomieniowe.

Zapoznanie się ze współczesnymi metodami lutowania miękkiego i twardego.

Bardzo ważne jest aby w obszarze złącza lut trwożył z metalem roztwory stałe Metodę lutowania dobieramy w zależności od tego co lutujemy np.

Na czym polega lutowanie?

Tak oczyszczone powierzchnie należy pokryć warstewką topnika, którego za­daniem jest niedopuszczenie do utleniania się ich podczas lutowania.

Lutownica, lutowanie, lutownice

Z uwagi na wysoki stopień miniaturyzacji elementów, wymagania techniczne dla procesu lutowania są obecnie szczególnie ostre. Głównym problemem w lutowaniu lutownicą transformatorową (domową) jest utrzymanie stabilnej temperatury grotu, oraz silne impulsy pola magnetycznego przy wyłączaniu.

Koniec spawania teraz lutujemy aluminium Alumilut

Podczas łączenia elementów różnych rozmiarów (różnej masy), nagrzewając, aplikuj więcej ciepła do większego elementu, by całość osiągnęła właściwą temperaturę jednocześnie Kontynuuj grzanie elementu w całym cyklu lutowania utrzymując temperaturę płynności spoiwa. NIE NALEŻY SCHŁADZAĆ WODĄ ELEMENTÓW LUTOWANYCH ORAZ SPOINY!

LUTOWANIE

LUTOWANIE — łączenie dwóch części metalowychza pomocą spoiwa Gut u) z bardziejtopliwego metalu niż łączone części.