Martin Luther King

Aresztowanie Rosy Parks pod zarzutem pogwałcenia praw segregacji skłoniło miejscowych aktywistów murzyńskich do założenia Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy w Montgomery (Montgomery Improvement Association - MI A), w którego skład weszło około 50 czarnych duchownych, w tym także Martin Luther King.