CHERUBIM LUIGI

Hohenemser, Luigi Ch. Aleksandrowa, Luidżi Kerubini, Sowietskaja muzyka 24 (1960) 78-83; Luigi Ch. White, The Motets of Luigi Ch.

FIESCO Giovanni Luigi

W 1547 Giovanni Luigi, wraz z innymi znakomitymi przedstawicielami rodu Fieschi, zawiązał spisek przeciw doży Andrea Doria.

GALIMBERTI LUIGI kard.

Aureli, La politica di Leone XIII da Luigi G.

Steffano Landi, Luigi Rossi i Juan Hidalgo

Autor wspomnianych ju przedtem dzieł scenicznych i mszy a cappella, Luigi Rossi (1598—1653), wsławił sie jako twórca wystawionej w Paryu opery Le mariage d'0rp/iee etd'Euridice (1647).

Luigi Boccherini

Znany jako autor muzyki głównie instrumentalnej, Luigi Boccherini (1743 1805) był kompozytorem i wiolonczelista, podziwianym wpierw jako cudowne dziecko, pózniej jako wirtuoz podróujacy po Europie.

Luigi Cherubini

Osiadły we Francji Luigi Cherubini (1760—1842), rodem z Florencji, zdobył w Paryu sławewybitnego kompozytora narodowego.

Luigi Dallapiccola

Luigi Dallapiccola (1904—1975), pianista, profesor konserwatorium we Florencji, postepowałbardzo wolno od dzieła do dzieła zarówno w zakresie stylu, jak i przyswajanych sobie technik.

Luigi Nono

Luigi Nono (ur.

APPIANI LUIGI ANTONIO CM

ur. 22 III 1663 w Dogliani (pn. Włochy), zm. 29 VIII 1732 w Makau (Chiny), Misjonarz.

W 1687 wstąpił do zak. jako kapłan; był profesorem i ojcem duch. w Kolegium Rozkrzewiania Wiary w Rzymie; 1699 udał się do Chin z misją założenia w prow. Syczuan seminarium dla kleru rodzimego; 1705 był tłumaczem w...

FORTIS LUIGI SJ

ur. 26 II 1748 w W e r o n i e , zm. 27 I1829 w Rzymie, działacz zakonny.

Do zakonu wstąpił 1762 w Bolonii, gdzie 1767-70 studiowałfilozofię, a nast. uczył przedmiotów human, w Ferrarze (dokasaty zakonu 1773); po studiach teol. i przyjęciu święceńkapł. byt nauczycielem języków klasycznych w...

GALVANI LUIGI

ur. 9 IX 1737 w Bolonii, zm. 4 XII1798 tamże, lekarz, fizyk i fizjolog.

W. Bolonii byt wykładowcą anatomii na uniw. i prof, położnictwaw Instytucie Sztuk i Nauk, a od 1772 prezydentem Bolońskiej Akademii Nauk; 1779 zostat tercjarzemfranciszkańskim; 1797 wskutek przekonań polit, i rei. odmówiłzłożenia...

GARDELLINI LUIGI

ur. 4 VIII 1 7 5 9 w Rzymie, zm.8 X 1 8 2 9 tamże, liturgista.

Był adwokatem i p r o m o t o r emwiary w Kurii rzym., a nast. asesorem Kongr. Obrzędów -w uznaniu za wyd. Decreta authentica Congregationis SacrorumRituum ex actis eiusdem Sacrae Congregationis collecta(I-VII, R 1 8 0 8 - 2 6 ; I-IV 1 9 5 6  )...

PIUS VII (Barnaba Luigi Gregorio hr. Chiaramonti, 14 VIII 1742 - 20 VII 1823), papież

Ur. w Cesenie, 1756 wstąpił do zakonu benedyktynów, 1782 bp Tivoli, 1785 kard. Po śmierci Piusa VI wybrany 14 III 1800 papieżem. Podjął z Napoleonem negocjacje w sprawie konkordatu, zgodził się przybyć do Paryża, by tam koronować go na cesarza. Odmówił jednak przystąpienia do blokady...