Ludzkość

Czytaj Dalej

Przeszkody na drodze do ludzkości

Aleksandra Marciniak PRZESZKODY NA DRODZE DO LUDZKOŚCI „Liczba uchodźców i przesiedlonych wynosi dziś 17,1 mln.” („Gazeta Wyborcza” 18 czerwca 2004, s. 15 ) Wojna domowa we wschodnim Dafur w Sudanie. „Według różnych szacunków w akcji letniej przygotowywanej przez organizacje eksternistyczne o zabarwieniu nazistowskim co roku bierze udział 7 – 10 tyś. Młodych Polaków.” (M. Konarek, R. Pankowski, Hitlerjugend, „Wprost” nr 29 2000, s. 22 ) Media każdego ...

Czy poświęcić się zdobywaniu pieniędzy, czy też poświęcić się dla idei służebnej wobec ludzkości np. nauce, wynalazkom. W jakim stopniu można odpowiedzieć na to pytanie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa, a w jakim z wiedzy dotyczącej życia

Lalka" Prusa dostarcza nam do rozważania na ten temat w miarę bogaty materiał. Trzej bohaterowie tej powieści są bowiem bezpośrednio związani z problemem poświęcenia się dla, w tym wypadku niemal symbolicznej, mistycznej, nauki, a przyziemną sferą interesów, pieniędzy, które wydają się być złem...

Czy literatura może być sumieniem ludzkości?

Tak, literatura nie tylko może, ale zawsze była sumieniem ludzkości. A ludzkość to przecież my – Polacy, Francuzi, Niemcy czy Amerykanie. Ogromna jest przecież ilość dzieł, które podpowiadają nam, co dobre, a co złe, prezentują wzorce i antywzorce postaw ludzkich, zawierają pouczenia, zestaw norm...

Grecy pomnożyli dorobek cywilizacyjny ludzkości w dziedzinie filozofii

Nie zgodzę się w pełni z tym stwierdzeniem - aby coś pomnożyć muszą być jakieś podstawy, a przed Grekami filozofia praktycznie nie istniała. To oni stworzyli jej fundament i nikt inny po dziś dzień nie przyczynił się do jej rozwoju, tak jak Starożytni. Czym się zajmowali filozofowie? Praktycznie...

Odkrycia geograficzne momentem zwrotnym w dziejach ludzkości

Wielkie odkrycia geograficzne były z pewnością momentem zwrotnym w dziejach ludzkości. Świat średniowieczny, którego granice poza Europą obejmowały północną Afrykę, Półwysep Arabski i kontynent azjatycki w ciągu kilkudziesięciu lat gwałtownie się poszerzył.. Dzięki rozwojowi umiejętności i techniki żeglarskiej odkryto nowe szlaki morskie i nowe kontynenty. Poszerzono swoja wiedzę o ówczesnym świecie oraz zyskano niezbite dowody na kulistość ziemi. Trudno się ...

Czy literatura może być SUMIENIEM ludzkości?

Literackie obrazy okrucieństwa WOJNY w literaturze dawnej i współczesnej.

 

Z obrazami wojny możemy się spotkać w wielu utworach literackich różnych epok, od starożytności aż po czasy współzesne. Związane jest to z tym, że wojny toczyły się od najdawniejszych czasów, zaś literatura była jak gdyby...

Problem wyżywienia ludzkości

Żywność należy do dóbr zaspokajających jedną z elementarnych potrzeb człowieka. U progu XXI w, mimo wielu cywilizacyjnych osiągnięć, głód i niedożywienie jest nadal dramatycznym problemem wielu ludzi. Badania przeprowadzane przez Bank Światowy wykazały, że około 1/3 ludności krajów ubogich spożywa...

Ludzkość

POCZĄTKI DZIEJÓW LUDZKOŚCI POCHODZENIE CZŁOWIEKA. Chociaż wszechświat, jak sądzimy, istnieje już od 15 miliardów lat, a nasza planeta od 5 miliardów, to człowiek pojawił się na świecie 5 albo 6 milionów lat temu, w Afryce Wschodniej. Pierwszym przedstawicielem nowej linii był australopitek. Zamieszkiwał w odosobnieniu, na terenach suchej sawanny na wschodzie Afryki. Około 2 miliony lat temu pojawił się nowy gatunek, następca australopiteka- Homo habilis.