Dlaczego ludzie potrzebują norm i wartości?

Największy nacisk w wychowaniu powinno się kłaść na wpajanie wartości uniwersalnych takich jak prawda, dobro, piękno, by młodzi ludzie kierowali się głównie dobrem społecznym a nie tylko dążyli do korzyści materialnych.

Dlaczego ludzie popełniają przestępstwa.

Przez to ludzie stają się nieczuli na cierpienie a małe dzieci mogą dojść do wniosku, że są to normalne zachowania. Mam nadzieję, że to, co napisałam, chociaż w części przybliża odpowiedź na pytanie: Dlaczego ludzie popełniają przestępstwa?

Dlaczego ludzie pomagają innym ludziom?? Aronson

Dlaczego ludzie pomagają innym ludziom? Indywidualne przesłanki zachowań prospołecznych: dlaczego niektórzy ludzie bardziej niż inni są skłonni do pomocy Różnice indywidualne: osobowość altruistyczna Czy po poznaniu przykładów z pierwszych stron tego rozdziału przyszło ci na myśl, że może ludzie, o których wspominaliśmy, mieli odmienne cechy osobowości?

Dlaczego ludzie zachowują się konformistycznie i czy konformizm sprzyja rozwojowi człowieka

Ludzie zdają sobie sprawę, że są także inni świadkowie zdarzenia, i może występować zjawisko zwane dyfuzją odpowiedzialności tj. Istnieje kilka odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie zachowują się konformistycznie.

Recenzja Książki pt. "W co grają ludzie" Erica Berne

Książka jest światowym bestsellerem przetłumaczonym na kilkadziesiąt języków. Autorem jest znany psychiatra amerykański Eric Berne Przedstawia zagadnienie stosunków międzyludzkich w kategoriach tzw. analizy transakcyjnej. Uczy sposobów poprawy wzajemnych kontaktów między ludźmi, pozwalając czytelnikowi lepiej zrozumieć zarówno siebie, jak i drugiego człowieka. W książce przedstawiono 30 typowych sytuacji społecznych, analizując je w konwencji tzw. "gier". Pozycja ...

Dlaczego ludzie wytworzyli kulturę, jaką spełnia ona funkcje społeczną

Dlaczego ludzie wytworzyli kulturę, jaką spełnia ona funkcje społeczną, i jak jest ona przekazywana w między pokoleniowych stosunkach społecznych.

'Ludzie należący do różnych pokoleń' Osoba należąca do innego pokolenia

Mirek is one of Tarnów’s musicians. I got to know him about one year ago when I joined Tarnów’s Gospel Choir. He is tall, bald-headed and heavy-built man in his late thirties. His blue eyes look marvelous surrounded by his dark complexion. He is also fashionable and stylishly dressed. He is a very hard-working person, who has who isn't nervous and lazy even when he have a lot work to do. His a very sociable, kind and sensitive man. He likes children a lot so he helps them when ...

Starzy ludzie w Polsce

ludzie starzy stanowili 8,4% (około 80% z tej liczby przypada na mieszkańców miast). Ubezpieczeniem emerytalnym objęci są ludzie, którzy osiągnęli wiek emerytalny i przepracowali 30 lat życia.

W jakim celu ludzie porozumiewają się?

Amerykański psycholog P. Watzlawick uważa, że „jakaś piąta część całej komunikacji ludzkiej służy dla wymiany informacji, podczas gdy reszta dotyczy nie kończącego się procesu definiowania, potwierdzania, negowania i redefinicji istoty naszych relacji z innymi” (za: Nęcki 1996, 28). Zwraca w ten...

Czy ludzie są równi? - Ludzie stamtąd

Nie chodzi jej więc o to, czy ludzie ci mają „dobre serca”, bo serca w pewnych okolicznościach mieć mogą twarde i zaciekłe.

LUDZIE I ICH LIDERZY – CECHY OSOBOWOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI LIDERA

Lider – to osoba, która skutecznie przewodzi ludziom w procesie prowadzącym do realizacji ich własnych potrzeb.

Dziennikarz na starcie - Twoi ludzie

Nie myśl bowiem, że Twoi ludzie zrobią wszystko za darmo!

Mit 7: Tłuszcze i węglowodany sprawiają, że ludzie tyją, dlatego należy ich unikać

Ponieważ większość trafiających na terapię osób z zaburzeniami odżywiania poświęciła dużo czasu i energii kontrolowaniu masy własnego ciała, maj ą one zazwyczaj dużą wiedzę na temat najnowszych metod odchudzania. Diety te zwykle koncentrują się na jednym lub kilku spośród podstawowych...