Majowie - Ludzie

Dziedziczna klasa rządząca - wodzowie oraz kapłani i urzędnicy wywodzili się z arystokracji, pozostali ludzie wolni - rolnicy, robotnicy, rzemieślnicy byli sobie równi.

Na jakie dolegliwości skarżą się ludzie pracujący w biurach?

Niektórzy ludzie pracujący w nowoczesnych biu­rowcach, skarżą się na takie dolegliwości jak utra­ta energii, bóle głowy, zespół wysychania śluzówek oka, nosa, gardła, nudności, zaburzenia widzenia i stres.

Ludzie marketingu i sprzedawcy: zderzenie kultur

Ludzie marketingu widzą w sprzedawcach pewne zalety (orientacja na człowieka, łatwość w kontaktach, pracowitość) i pewne wady (myślenie krótkookresowe, brak podejścia strategicznego i analitycznego).

Jacy ludzie stają się modelami i mają większą możliwość zarażania innych ludzi?

 

Zależy to od:

l) stopnia znaczenia tej osoby dla jednostki;

2) postrzegania podobieństwa miedzy osobą a modelem;

3) postrzegania skutków zachowań modela (np. porwanie dziecka, otrzymanie okupu i nic się nie stało - podanie tego do publicznej wiadomości jest modelowaniem.

Modelem może być osoba o...

Jacy ludzie mogą być dla nas autorytetem? (Cialdini)

 

Badania Milgrama pokazują jak silny jest w naszej kulturze nacisk na posłuszeństwo autorytetom (elektrowstrząsy). Skłonność do ulegania prawomocnym autorytetom ma swe źródło w praktykach socjalizacyjnych wykształcających w nas przekonanie, iż uległość taka jest pożądanym sposobem postępowania...

LUDZIE PODZIEMNI, cykl 14 opowiadań A. Struga

: Ludzie podziemni, wyd. „Nas zrodzili ludzie podziemni. ludzie podziemni Wyd.

LUDZIE REWOLUCJI, zbiór opowiadań A. Niemojewskiego

LUDZIE REWOLUCJI, zbiór opowiadań A.

LUDZIE STAMTĄD. Cykl opowieści

LUDZIE STAMTĄD. WYKA Ludzie stąd, w: Pogranicze powieści, wyd.

LUDZIE ŻYWI, seria biograficzna

LUDZIE ŻYWI, seria biograficzna wyd.

LUDZIE WOLNI SĄ BRAĆMI

Wł. Gli uomini liberi sono fratelli, dewiza legionów Dąbrowskiego, nadana przez Napoleona Bonaparte, wyszywana na szlifach utrzymanych w barwach lombardzkich.

LUŹNI LUDZIE

ludzie (zazw.

Wielcy ludzie kina

Hollywood pozostawało centrum sztuki filmowej w latach 30. i 40. Wielcy aktorzy owych lat, sławni na całym świecie jedynie dzięki filmom, stali się symbolami najprężniejszych lat historii kina.

Do końca lat 20. naszego wieku nieme kino przyciągało do sal projekcyjnych miliony ludzi. Z końcem lat...

Z jakich powodów ludzie emigrują? Gdzie obecnie znajdują się największe skupiska Polonii, jakie organizacje polonijne oraz instytucje kulturalne, naukowe działają na emigracji

 

Za sprawą prześladowań politycznych, masowych deportacji w głąb Rosji i Kazachstanu, braku pracy i głodu, a także przesunięcia granic państwa po II wojnie światowej, doświadczenie emigracji jest znane większości polskich rodzin.

W końcu XVIII i na początku XIX wieku Polacy udawali się na...

ludzie daty pojęcia

Starożytna Grecja Okres archaiczny - VIII-VI p.n.e. Okres klasyczny – 500-336 p.n.e. Okres hellenistyczny – 336 – 146 p.n.e. Arystoteles – 384-322 p.n.e. Hezjod z Askry – VII/VI p.n.e. Homer – IX/VIII p.n.e. Ksenofont – 432-353 p.n.e. Platon – 427-347 p.n.e. Solon – 635 – 560 p.n.e. Imperium Rzymskie Okres królewski – 735-510 p.n.e. Okres republiki – 510-31 p.n.e. Okres cesarski – 31p.n.e. - 476 n.e. Kolumella – I wiek p.n.e. Marek ...

Dlaczego ludzie grają w Lotto -wnioski z badania

Poza ty można zauważyć , że większość graczy mieści się w przedziale wiekowym od 31 do 40 lat około 49% i zwykle są to ludzie o średnim 48% lub zawodowym około 34 % wykształceniu. By dopomóc swemu szczęściu , ludzie zazwyczaj kupują zakłady kilka razy w miesiącu.

W co grają ludzie w organizacjach

Jeżeli ludzie, zamiast rozwiązywać problemy związane z produkcją, sprzedażą i udoskonalaniem organizacji firmy, zajmują się grami psychologicznymi to niewątpliwie przyczynia się to do · zmniejszania wydajności pracy, · spadku motywacji, · kumulowania się negatywnych emocji · pojawiania się zachowań i decyzji nagłych, nieracjonalnych · utrwalanie się sytuacji wzajemnego obwiniania się czy podejrzliwości w miejsce autentycznych kontaktów i współpracy.

Jaką wartość ma ludzie życie?

Poprzez słowa pozostawione przez Papieża w encyklice życia można pokazać ludziom jaką drogą mogą kroczyć by żyć w zgodzie z własnym sumieniem i zgodnie z przekazaniami bożymi.