ENGEL LUDWIK OSB

ur. ok. 1630 w Wagrain k. Vöck-labruck (Górna Austria), zm. 22 IV 1674 w Grillenbergu (Dolna Austria), kanonista.

Po studiach prawa na uniw. w Salzburgu uzyskał 1657 doktorat obojga praw, a 1658 przyjął święcenia kapł.; 1659-74 był prof, prawa kan. w Salzburgu i jednocześnie 1665-69 rektorem seminarium...

FRĄŚ LUDWIK CSSR

ur. 16 VIII 1901 w Ujściu Solnymk. Bochni, zm. 12 IV 1953 w Krakowie, historyk, pisarzascetyczny.

Do zgromadzenia wstąpi! 1918; studia filoz.-teol. odbył1922-27 w Tuchowie k. Tarnowa i t am 1926 przyjął święceniakapł.; rozpoczęte 1928 studia hist, na UJ, uwieńczył1932 d o k t o r a t e m ; do 1939 był...

GDYK LUDWIK

ur. 25 VIII 1874 w Warszawie, zm. 15 II1940, działacz społeczno-polityczny.

Z zawodu był drukarzem;od 1905 wraz z ks. M. —» Godlewskim zakładał —* StowarzyszeniaRobotników Chrześcijańskich (SRCh); 1906 więzionyw cytadeli warsz.; był wieloletnim s e k r e t a r z em gen., anast. prezesem SRCh; organizował...

GÓRSKI LUDWIK STANISŁAW SchP bp.

ur. 29 IV 1725w Roćmirowej (Nowosądeckie), zm. 25 IX 1799 w Warszawie.

Po złożeniu ślubów zak. został rektorem kolegiumw Złoczowie; 1766 był delegatem prowincji pol. na kapitułęw Rzymie; 1772 został rektorem kolegium warsz., nast.lwowskiego i ponownie warsz., gdzie 1774 wybrano go...

GRUDZIŃSKI LUDWIK ks.

ur. 2 VIII 1878 w Iwnie k.Kcyni, zm. 23 IX 1948 w Chicago, działacz polonijny, filantrop.

Po studiach w Pol. Seminarium Duch. w Detroit orazSeminarium św. Franciszka w Saint Francis (Wisconsin) przyjął1905 święcenia kapł. i nast. pracował w parafii NMP wChicago;

1909 został prob, parafii św. Jana...

Ludwika XV styl

Franc. odmiana —> rokoka rozwijającasię ok. 1723 - ok. 1750. Charakterystyczną cechąsztuki tego okresu było dążenie do wyrafinowanegokomfortu i intymności wnętrza mieszkalnego.

Pomieszczenia odznaczały się stosunkowo niewielkimirozmiarami, zaś ich ukształtowanie piast, było dostosowanedo funkcji...

Ludwika XVI styl

Klasycyst. kierunek w sztucefranc, rozwijający się ok. 1750-90. Do ukształtowaniasię stylu przyczyniły się wykopaliska w Pompei i Herkulanum,kult starożytnictwa rozbudzony dzięki pismomJ. J. Winckelmanna i sztychom G. Piranesiego, jak również poglądy filoz. głoszone przez D. Diderotai J.-J...

BONAPARTE Ludwik (4 IX 1778 - 1846), król Holandii, brat Napoleona, ojciec Napoleona III

Ur. w Ajaccio, towarzyszył Napoleonowi podczas pierwszej kampanii wł. i wyprawy do Egiptu, od 1795 był jego adiutantem. 1800 płk dragonów, 1803 gen. bryg., 1802 zmuszony do poślubienia Hortensji Beauhamais, córki Józefiny.

1806 król Holandii, stanął w obronie poddanych, nie chcąc stosować się...

DEMBOWSKI Ludwik Mateusz (24 VIII 1768 - 18 VII 1812), ofic. poi., gen. franc.

Ur. w Dębowej Górze, od 1784 w wojsku, w 1791 mianowany dow. 6 regimentu piech. Uczestnik wojny 1792 pod rozkazami ks. Poniatowskiego i powstania kościuszkowskiego.

Od 1795 na służbie franc., wziął udział w pierwszej kampanii wł., ranny pod Mantuą. 1797 szef 3 bat. w Legionach Polskich. 1799 ranny...

KAMIENIECKI Ludwik (26 VIII 1758 - 20 IV 1816), gen. poi.

Służbę wojsk, rozpoczął w armii sas., od 1785 w wojsku poi. Uczestnik kampanii 1792, adiutant ks. Józefa Poniatowskiego. W powstaniu kościuszkowskim gen.-mjr, walczył pod rozkazami ks. Józefa. Po III rozbiorze należał do grona „złotej młodzieży” z Pałacu Pod Blachą.

W Ks. Warszawskim 1807 szef...

KROPIŃSKI Ludwik (1767 - 4 VIII 1844), gen. poi.

Ur. w Paszukach na Litwie. Służbę wojsk, rozpoczął w 1791, uczestnik wojny przeciwko Rosji 1792 i powstania kościuszkowskiego. 17 VII 1812 gen. bryg., wziął udział w kampanii 1812,ale już 7 II 1813 złożył dymisję. Literat, przedstawiciel klasyków warszawskich. Zm. w Woronczynie na Wołyniu.

LUDWIK FERDYNAND (1773 - 10 X 1806), gen. i ks. prus.

Uważany za najlepszego z prus. dow. wojsk, od czasów Fryderyka Wielkiego. W 1806 dowodził oddzielnym korpusem, złożonym z 8,3 tys. żoł. W pierwszych dniach kampanii zaatakował pod Saalfeld 5 korpus WA marsz. Lan-nes’a, ale poległ w walce z wachmistrzem Guin-deyem z 10 p. franc. huzarów. Jego śmierć...

MARIA LUDWIKA HABSBURG (Marie-Louise) (12 XII 1791 - 18 XII 1847), druga żona Napoleona, cesarzowa Francuzów

Córka cesarza Franciszka I, siostrzenica Marii Antoniny, poślubiła w 1810 Napoleona. Ślub per procura zawarto 11 III w Wiedniu, w imieniu cesarza występował marsz. Berthier.

Po pierwszej abdykacji Napoleona, pod naciskiem ojca, powróciła do Wiednia. Decyzją kongresu wiedeńskiego ogłoszona ks. Parmy...

PAC Ludwik Michał (19 V 1780 - 31 VIII 1835), gen. poi.

Ur. w Strasburgu w rodzinie arystokratycznej. Służbę wojsk, rozpocząłw 1808, przydzielony do sztabu marsz. Bessieres’a, potem szef szwadronu poi. szwoleżerów gwardii, walczył w Hiszpanii. Wziął udział w kampanii 1809, bił się pod Essling i Wagram, uczestnicząc w słynnej szarży gen. Lasalle’a...

WITTGENSTEIN Ludwik Piotr Christianowicz (1768 - 1842), gen. ros.

Od 1826 feldmarsz., od 1834 ks. Tłumił powstanie kościuszkowskie, uczestniczył w wojnach z Francją 1805-1807. W kampanii 1812 dowodził osobnym korpusem, którego zadaniem była osłona Petersburga.

Odniósł sukcesy pod Połockiem i Czasznikami, gdzie walczył m.in. z poi. dyw. piech. gen. Girarda. W czasie...