Święty Ludwik IX

Ludwik był wybitną osobowością. Ludwik brałdwukrotnie udział w wyprawach krzyżowych. Ludwik przedstawiany jest w stroju królewskim z koroną na głowie.

LUDWIK XVIII (17 XI 1755 - 16 IX 1824), hr. Prowansji, król Francji

W VI1791 uciekł z Paryża do Brukseli i Koblencji w tym samym czasie, kiedy Ludwik XVI został zatrzymany w Varen-nes.

LUDWIK XV

, 'ukochany', 1710-74, król 'Francji od 1715, syn Ludwika, księcia Burgundii, prawnuk Ludwika XIV, mając 15 lat poślubił Marię (zob. , styl czasów Ludwika XV; zob.

LUDWIKA

Imię żeńskie urobione od Ludwik (zob.

LUDWIKA XIV INWAZJA REŃSKA 1688--1689

Ludwik poczuł się urażony tym, że papież nie za­akceptował wysuniętego przez króla kań- dydata na arcybiskupa Kolonii.

Różnorodność uzdolnień młodzieży Ludwik Vives

Jednym z takich autorów których przedmiotem zainteresowania była nauka zwana pedagogiką, był Ludwik Vives. Wreszcie wyjątkowy stopień ważność i znaczenie Ludwik vives przypisuje charakterowi.

JUCEWICZ, Jucevićius, LUDWIK ADAM, pseud. Ludwik z Pokiewia

JUCEWICZ, Jucevićius, LUDWIK ADAM, pseud. Ludwik z Pokiewia, ur.

ORPISZEWSKI LUDWIK, pseud. Ludwik z Krzewią

ORPISZEWSKI LUDWIK, pseud. Ludwik z Krzewią, ur.

LUDWIK

w Polsce od Ludwika Węgierskiego (Ludwik I Wielki, 1326-82), wnuka Łokietka, syna Karola Roberta Andegaweńskiego, króla węg.

CHMAJ LUDWIK

Górski, Ludwik Ch. Lepszy, Ludwik Ch.

GUMPLOWICZ LUDWIK

Ludwik G.

HIRSZFELD LUDWIK

Milgrom, Ludwik H. Jaworski, Ludwik H. Fedorowski, Ludwik H.

Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort

Ludwik Maria Grignion de Montfort, kapłan (1073 - 1710). Ludwik miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej.

Reformy Ludwika Pobożnego

Najstarszy Lotar został z woli Bożej wybrany i koronowany na współcesarza, Pepin otrzymał godność króla Akwitanii, Ludwik II - króla Bawarii, co stało się źródłem konfliktów między nimi a ojcem, choć podkreślanojako nakaz Boży jedność cesarstwa i starano się w następnych latach wyeksponować godność cesarską.

NORWID LUDWIK

W 1848 odwiedził w Rzymie brata, z którym łączyła go ścisła przyjaźń (adresat wiersza Do mego brata Ludwika z 1845), 1858 ożenił się bogato, ale rychło strwonił majątek; opuściwszy 1866 żonę, wrócił 1869 do Warszawy, gdzie żył z łaski krewnych (od 1876 w przytułku), zniszczony nędzą i chorobą (N.

LUDWIK XI

, 'Bo taka jest nasza (dobra) wola', forma przyzwolenia, zatwierdzenia królewskiego, użyta po raz pierwszy w edykcie Ludwika XI z 1472. Forma z bon dopiero od Ludwika XVI.

LUDWIK XVIII

Wnuk Ludwika XV. l'exactitude est la politesse des rois, powiedzenie Ludwika XVIII.

WARYŃSKI LUDWIK

WARYŃSKI LUDWIK, ur. Elegii o śmierci Ludwika Waryńskiego W.

BERNACKI LUDWIK

Olszewicz, Ludwik B. Korzon, Ludwik B.

FRYDE LUDWIK

Białek, Ludwik F. Biernacki, Wstęp, w: Ludwik F.