Ludwik XIV

Ludwik XIV

Czytaj Dalej

Rosja czasów Piotra I Wielkiego a Francja Ludwika XIV- praca porównawcza

Rządy osobiste Ludwika XIV i Piotra I Wielkiego Po śmierci Mazariniego 9 marca 1661 r dwudziestotrzyletni Ludwik XIV postanowił osobiście ująć kierownictwo rządu: „Panie kanclerzu, poleciłem ci, abyś się zjawił z mymi ministrami i sekretarzami stanu, chcę bowiem oznajmić wam, że do chwili obecnej pozwalałem łaskawie zarządzać mymi sprawami świętej pamięci panu kardynałowi ; czas już abym zarządzał nimi sam; Dopomożecie mi swymi radami, kiedy o ...

Sztuka w czasach Ludwika XIV

Gdy w roku 1643 Ludwik XIV został koronowany na króla Francji, miał zaledwie cztery lata. Niezastąpiona muzyka Ludwik XIV był wielbicielem muzyki.

Polityka zagraniczna Ludwika XIV

Ludwik zgodził się na pokój w 1668r. Ludwik z równą pasją pracował nad izolacją Zjednoczonych Prowincji, jak w okresie przed 1667r. Ludwik zaakceptował testament w imieniu wnuka.

Ludwik XIV

WAŻNIEJSZE DATY 1643 Koronacja Ludwika XIV 1648 Koniec wojny trzydziestoletniej; początek Frondy 1659 Koniec wojny francusko-hiszpańskiej 1667-78 Wojna o Flandrię 1673-78 Wojna o Holandię 1681 Ludwik przenosi swój dwór do pałacu w Wersalu 1685 Odwołanie edyktu nantejskiego 1688 Inwazja francuska na Palatynat 1689-97 Wojny z Ligą Augsburską 1701-14 Hiszpańska wojna sukcesyjna 1715 Śmierć Ludwika XIV

LUDWIK XIV

Le Roi-Soleil, Ludwik XIV. Le grand monarąue, Ludwik XIV.

Hegemonia Ludwika XIV

Ludwik XIV kazał nuncjuszowi opuścić Paryż. Ludwik XIVuznał, że to postanowienie obejmuje wszystkie biskupstwa we Francji, rozciągnął więc je (1673) na dalszesześćdziesiąt.

Francja Ludwika XIV

Ludwik XIV wzniósł nieopodal Paryża Wersal, pałac do którego przeniósł się z całym dworem. Ludwik XIV, którego określano mianem „Król-Słońce” i jego dwór, stali się dla innych europejskich dworów panujących wzorem do naśladowania.

Ludwik XIV

Ludwik przeżył kryzys wywołany przez Frondę. Powiększono armię francuską i lepiej ją uzbrojono; w późnych latach swojego panowania Ludwik mógł wysłać w pole 300-400 tys.

LUDWIKA XIV INWAZJA REŃSKA 1688--1689

Ludwik poczuł się urażony tym, że papież nie za­akceptował wysuniętego przez króla kań- dydata na arcybiskupa Kolonii.

Ludwika XIV styl

Sztuka barok, klasycyzmu franc,związana z okresem panowania Ludwika XIV.

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) KRASIŃSKI

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) KRASIŃSKI hrabia, urodził się i zmarł w Paryżu (19.

KOŃCOWY OKRES FILOZOFII SCHOLASTYCZNEJ, KRYTYKA ŚREDNIOWIECZNA (XIV n.e.)

CECHY OKRESU (XIV n.e.)

brak nowych źródeł, praca naukowa skoncentrowana w zakonach i na uniwersytetach (Paryż, Oxford, dominikanie, franciszkanie, potem: Kolonia, Wiedeń, Heidelberg, Praga Czeska, Kraków – nowe państwa i ośrodki pracy naukowej, w Polsce – początki filozofii), suma i komentarz jako...

Eckhart i mistycyzm XIV wieku

MISTYCYZM XIV n.e.

wyraz wzmożonego życia uczuciowego (nie zaspokajanego przez rozważania intelektualne) i wzrastającego indywidualizmu (nie zaspokajanego przez powszechne formy religii i pośredni stosunek do Boga)

dwie postacie mistycyzmu:

ascetyczna (cel: zbliżenie duszy do Boga, Bóg i...

KOŃCOWY OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (OKRES KRYTYKI ŚREDNIOWIECZNEJ, XIV W.)

1328), który dał awerroizmowi zwrot jawnie antykościelny, a nawet antyreligijny, i ostatecznie zmuszony był zbiec z Paryża i szukać schronienia na dworze walczącego z papiestwem Ludwika Bawara.

FILOZOFIA SCHOLASTYCZNA W POLSCE OKRES WCZEŚNIEJSZY (DO XIV WIEKU)

Przed XIV wiekiem Polska nie po­siadała jeszcze środowiska naukowego. Miała już jednak szkoły i księgozbiory przy ka­tedrach i klasztorach. Brała już udział w życiu umysłowym Europy; jej kler był w stałej styczności z Zachodem, dygnitarze kościelni jeździli do Rzymu, zakonnicy na kapituły...

Ludwik Feuerbach (1804 - 1872)

Ludwik Feuerbach w 1848 roku odmówił studentom, wzięcia czynnego udziału w rewolucji.

Ludwik Feuerbach (1804 - 1872) - Ontologia

  Materia jest bytem, jest odwieczną, niestworzoną przyrodą.  Życie jest formą istnienia materii; jest efektem jej ewolucji, która od postaci nieorganicznej przeszła w postać organiczną. Materia istnieje według określonych praw, które człowiek może poznać i wykorzystywać. Podstawowym prawem jest...

Ludwik Feuerbach (1804 - 1872) - Gnoseologia

Feuerbach wyróżniał poznanie zmysłowe i racjonalne jako dwa szczeble poznania. „Świat stoi otworem jedynie przez otwartą głowę, a otworami głowy są tylko zmysły. Natomiast myślenie izolowane, zamknięte w sobie, myślenie bez zmysłów, bez człowieka, poza człowiekiem, jest absolutnym podmiotem, który...

Ludwik Feuerbach (1804 - 1872) - Antropologia

 Feuerbach  pisał: „w  żadnym wypadku człowiek nie różni się od zwierzęcia tylko myśleniem. Różnicą tą jest raczej cała jego istota”, istotą zaś człowieka jest uniwersalność i wolność.   

Feuerbachowska antropologia to nauka uniwersalna, bo rozpatrywana  łącznie z fizjologią, w sposób...

Ludwik Feuerbach (1804 - 1872) - Filozofia religii

Formułował ją na podstawie materialistycznego ujęcia  świata. Był przekonany,  że poza obiektywną rzeczywistością materialną nic nie istnieje. Wszystko natomiast to, co zwykło nazywać się myśleniem, duchem czy bóstwem jest tworem gatunku ludzkiego. Również religia jest tworem tak rozumianego...