Napoleon III - Karol Ludwik Napoleon Bonaparte

Napoleon III - WAŻNIEJSZE DATY 1815 Klęska Napoleona I pod Waterloo; restauracja dynastii Burbonów 1830 Obalenie Karola X; Ludwik Filip zostaje królem 1848 Proklamowanie II Republiki; stłumienie powstania robotników paryskich, Ludwik Napoleon zostaje prezydentem 1851 Przewrót 2 grudnia 1852 Ludwik Napoleon koronuje się na cesarza - początek II Cesarstwa 1854-56 Wojna krymska 1859 Wojna francusko-austriacka we Włoszech ...

Działalność polityczna i kościelna papieży od Innocentego III do Grzegorza IX

-  syn Henryka VI – Fryderyk, wybrany na elekcji w Niemczech

-  narastające starcie 2 obozów politycznych w Niemczech

*  Hohenstaufowie – ale nie poparli dziecka tylko Filipa szwabskiego

*  opozycja –  Welfowie, Anglia, stronnicy papieża

– poparli syna Henryka Lwa Ottona IV brunszwickiego

-  1197 r. –...

Feudalizacja urzędów świeckich i duchowieństwa w IX i X wieku. System lenny

a) uzależnienie wolnych chlopów

-  rozkład państwa Karolingów – przyspieszenie procesów feudalizacyjnych

-  zanik władzy centralnej – zanik klasy wolnych chłopów

-  oddawanie się w opiekę możnym – zanik władzy centralnej, najazdy Normanów – zalecane przez Karola Łysego czy Etelstana

-  stosunek...

Przemiany społeczne w Europie od IX do XII wieku

-  przyrost demograficzny

-  organizacja nowego osadnictwa – Francja, Anglia, Italia, Niemcy

*  wolnizna – większe swobody na czas zagospodarowania się w nowym miejscu

*  zależność osobista przeszła w zależność rzeczowa – związaną z posiadaniem gruntu

-  powstawanie warstwy jednolitego chłopstwa o...

Los Słowian Połabskich w IX – X wieku

-  zwierzchnictwo frankijskie do czasu rozbicia państwa Franków -  pretensje Ludwika Niemieckiego -  tendencje zjednoczeniowe Słowian połabskich *  próby przyporządkowania sobie licznych plemion – książę serbski Miliduch -  przyporządkowanie sobie plemion Kotliny Czeskiej przez Franków – 845 r.

Bułgaria w IX i X wieku

-  następca Kruma – Omortag – rozszerzenie granic po Cisę, podbicie Serbii i Macedonii

-  przeniesienie stolicy z Pliski do Presławia

-  przenikanie kultury bizantyjskiej

-  864 r. – przyjęcie chrześcijaństwa przez chana Borysa, nieudane starania o usamodzielnienie kościelne Bułgarii

-  przyjęcie...

Kultura, nauka i sztuka w Europie od IX do XII wieku

-  X-XII w. – szkoły katedralne

-  studia nad teologią i filozofią chrześcijańską późnego antyku i nad „pogańskimi” autorami starożytnymi

-  kontakt z Arabami – przekłady greckich traktatów filozoficznych z arabskiego na łacinę 

*  arabski komentator – Awerroes

*  dzieła Euklidesa, Ptolemeusza...

Londyn i Paryż wobec Polski do 1 IX 1939 r.

 

Fakt, że kompromisy zawarte w traktacie wersalskim (28 VI 1919) nie zadowoliły w praktyce nikogo, był głównym przyczyną tego, że Anglia i Francja nie były specjalnie zainteresowane w utrzymaniu systemu jaki powstał w wyniku podpisania traktatu.

Państwa te i inne nieliczne demokracje, prowadziły wobec...

Walka Ludwika XI o jedność Francji i o dziedzictwo burgundzkie

Ludwik musiał oddać bratu Normandię. pozostawił Ludwik XI Francję powiększoną terytorialnie i uwolnioną od groźby rozbicia.

Francja Ludwika XIV

Ludwik XIV wzniósł nieopodal Paryża Wersal, pałac do którego przeniósł się z całym dworem. Ludwik XIV, którego określano mianem „Król-Słońce” i jego dwór, stali się dla innych europejskich dworów panujących wzorem do naśladowania.

Francja w okresie rządów osobistych Ludwika XV

Ludwik zdecydował się sprawować rządy bez pierwszego ministra, lecz dowiódł, że był władcą słabym, który zmniejszył prestiż monarchy francuskiego zarówno w kraju, jak i za granicą.

Sytuacja wewnętrzna Francji za Ludwika XVI

Po burzliwym jawnym głosowaniu przewagą zaledwie kilku głosów Ludwik XVI został skazany na śmierć na gilotynie.

Ludwika Maria Gonzaga

Wtedy właśnie specjalnego znaczenia nabrała Ludwika Maria. W związku z tym, że przez cały okres swego panowania Ludwika Maria nie umiała zjednać sobie średniego ziemiaństwa w działaniach swych musiała opierać się na magnatach.

Ludwik XIV

Ludwik przeżył kryzys wywołany przez Frondę. Powiększono armię francuską i lepiej ją uzbrojono; w późnych latach swojego panowania Ludwik mógł wysłać w pole 300-400 tys.

Ludwik XV (1710 - 74)

Po śmierci kardynała w 1743 Ludwik zdecydował się sprawować rządy bez pomocy pierwszego ministra, lecz dowiódł, że był władcą słabym, który zmniejszył prestiż monarchy francuskiego zarówno w kraju, jak i za granicą.

Ludwik XVI (1754 - 93)

Monarchię obalono (wrzesień 1792), Ludwika zgilotynowano (styczeń 1793).

Plains of Abraham - bitwa (13. IX. 1759)

 

Płaskowyż górujący nad miastem Quebec, w Kanadzie, był sceną słynnej bitwy podczas wojny z Francuzami i Indianami. J. Wolfe przeprawił oddziały brytyjskie przez Rzekę Św. Wawrzyńca powyżej francuskiego fortu. Zwiódłszy wartowników, którzy byli przeświadczeni, że przechodzą oddziały francuskie...

AGNELLI, Barankowic LUDWIK OP

zm. 15 I 1674 w Krakowie, Teolog, wychowanek o. Bernarda Paxilla. Śluby zak. złożył A. 1615; 1636-56 pełnił funkcję przeora w Samborze, Klimontowie i Bochni; 1645-47 i 1657-59 był prof, teologii w studium gen. dominikanów w Krakowie;

1651 zdobył doktorat z teologii; 1659 jako definitor kapituły płockiej...

ANDRZEJEWICZ LUDWIK OP

Ludwika Bertranda; 2 II 1695 został prowincjałem lwowskiej prow, dominikanów.

BENEDYKT IX, Teofilakt

zm. między 18 IX 1055 a 9 II 1056 w Grottaferrata k. Rzymu, Papież 27 VIII 1032 - 1 V 1045; syn Alberyka hrabiego Tuskulum, krewny pap. Benedykta VIII i Jana XIX.

Papieżem został dzięki wpływom ojca i przekupstwu; z dwuwersji bardziej prawdopodobna jest ta, że w chwili wyborumiał nie 12 lub 18 lat, lecz...