ORŁOW-DENISOW Wasilij Pietrowicz (8 IX 1775 - 24 I 1843), gen. ros.

Syn atamana kozaków dońskich, od 1788 w służbie wojsk. W kampanii 1807 bił się pod Dobrym Miastem i Lidzbarkiem Warmińskim. 1808 dowodził kozackim p. gwardii.

Uczestnik wojny ze Szwecją, strzegł wybrzeży Zat. Botnickiej. 1812 w ariergardzie 1 Armii Zachodniej, pod Możajskiem walczył w składzie...

OUDINOT Nicolas-Charles (25 IV 1767 - 13 IX 1847), ks. Reggio, marsz. cesarstwa

W 1810 po abdykacji Ludwika Bonapartego zajmował się przyłączaniem Holandii do cesarstwa.

PAC Ludwik Michał (19 V 1780 - 31 VIII 1835), gen. poi.

Ur. w Strasburgu w rodzinie arystokratycznej. Służbę wojsk, rozpocząłw 1808, przydzielony do sztabu marsz. Bessieres’a, potem szef szwadronu poi. szwoleżerów gwardii, walczył w Hiszpanii. Wziął udział w kampanii 1809, bił się pod Essling i Wagram, uczestnicząc w słynnej szarży gen. Lasalle’a...

PARTOUNEAUX (Parthoneaux) Louis (26 IX 1770 - 14 I 1835), gen. franc.

Ur. w Romilly-sur-Seine, dep. Aube. Służbę wojsk, rozpoczął w 1791 jako ochotnik, 1792 ppor. Walczył w Armii Italii, 1799 gen. bryg. Dostał się do niewoli pod Novi, wymieniony na austr. gen. Zacha. Od 1806 w Armii Neapolu, 22 VII 1809 uwolnił garnizon Scilli od ang. oblężenia, spacyfikował Kalabrię...

POTOCKI Stanisław Kostka (1755 - 14 IX 1821), polityk poi., prezes Rady Ministrów Ks. Warszawskiego

Ur. w Lublinie, od 1778 poseł na sejmy, potem poseł na Sejm Czteroletni, członek Rady Nieustającej, jeden z twórców Konstytucji 3 Maja.

1792 gen. art. koronnej, walczył na Litwie przeciwko interwencji ros. Po upadku Rzeczypospolitej osiadł w Wilanowie. 1800 współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół...

RADZIWIŁŁ Dominik (IX 1786 - 11 XI 1813), ofic. poi.

Ur. w Nieświeżu, należał do jednej z najbogatszych rodzin arystokratycznych. W 1811 wyposażył 8 p. ułanów, otrzymał stopień płk. i jego dow. 28 VI1812 na czele tego regimentu wkroczył do Wilna. Bił się pod Ostrownem, ranny pod Witebskiem, został gros.-mjr. p. poi. szwoleżerów gwardii. Wykonał...

RADZIWIŁŁ Michał (24 IX 1778 - 24 V 1850), gen. poi.

Uczestnik powstania kościuszkowskiego. W I 1807 płk i dow. Legii Północnej, z której powstał potem 5 pp. 1811 mianowany gen. bryg., stacjonował w Gdańsku.

W kampanii 1812 dow. bryg. piech. w poi. dyw. gen. Grandjeana, wchodzącej w skład 10 korpusu Macdonalda. 1813 brał udział w obronie Gdańska i...

REILLE Honore-Charles (1 IX 1775 - 4 III 1860), gen. franc.

Ur. w Antibes, od 1791 w służbie wojsk., 1792 ppor., brał udział w oblężeniu Tulonu i wówczas poznał Bonapartego. Uczestnik pierwszej kampanii wł., bił się pod Montenotte, Arcole, Rivoli, La Favoritą. 1802 wysłany do Neapolu, 1803 gen. bryg. Brał udział w kampanii 1806-1807, walczył pod Jeną i...

SAINT-HILAIRE Louis-Vincent hr. de (4 IX 1766 - 5 VI 1809), gen. franc.

Ur. w Ribemont, dep. Aisne. Od 1777 w wojsku jako kadet p. Conti--Cavalerie, 1781-1783 służył w Indiach Zach., 1793 brał udział w oblężeniu Tulonu, od 1794 w Armii Italii, 1795 gen. bryg., 1799 gen. dyw. 1805 dow. dyw. piech. w 4 korpusie Soulta, odznaczył się pod Austerlitz w zdobywaniu wzgórza...

SOKOLNICKI Michał (29 IX 1760 - 24 IX 1816), gen. poi.

Ur. w Wierzei w woj. poznańskim. W 1780 ukończył Szkołę Rycerską, uczestniczył w wojnie z Rosją 1792, w powstaniu kościuszkowskim płk i dow. korpusu strz. wielkopolskich, gen.-mjr.

Wywieziony do Rosji, 1796 wrócił do kraju, wyjechał do Paryża. 1800 jako szef bryg. został dow. piech. w Legii...

SOWIŃSKI Józef (15 III 1777 - 6 IX 1831), ofic. poi.

Ukończył Szkołę Rycerską, uczestnik powstania kościuszkowskiego. Wstąpił do armii prus., służył w art., odbył kampanię i 806-1807 przeciw Francji, 1811 wziął dymisję i wstąpił do wojska poi. Ciężko ranny 1812 pod Możajskiem, utracił nogę, przebywał w szpitalu w Moskwie, gdzie dostał się...

SUWOROW Aleksandr Wasiliewicz (24 IX 1729 - 18 V 1800), feldmarsz. ros.

Ur. w Moskwie, brał udział w wojnie siedmioletniej. 1768-1772 jako płk walczył z konfederatami barskimi, wyparł ich z Lubelszczyzny, pobił Dumourieza i hetmana Michała Kleofasa Ogińskiego, oblegał Kraków i zmusił do kapitulacji garnizon Wawelu. W czasie wojny ros.-turec. 1773-1774 wyróżnił się...

TUCZKOW Aleksandr Aleksiejewicz (3 III 1778 - 7 IX 1812), gen. ros., brat Nikołaja, Pawła i Siergieja

Uczestnik wojny z Francją 1807 i Szwecją 1808, kiedy to dowodził p., następnie był dyżurnym gen. u boku dow. korpusu finlandzkiego, Barclaya de Tolly. W 1812 jako gen.-mjr dowodził bryg. w 3 dyw. piech. Odznaczył się pod Witebskiem i Smoleńskiem. Poległ pod Moźajskiem w czasie kontrataku 3 dyw. na...

TYSZKIEWICZ Tadeusz (17 IX 1774 - 1852), gen. poi.

Ur. na Litwie, od 1790 w służbie wojsk., uczestnik wojny z Rosją 1792 i powstania kościuszkowskiego, adiutant gen. Jasińskiego. Wyemigrował do Francji, 1801 -1804 odbył w Paryżu studia w zakresie art. i inżynierii.

W XI 1806 dow. warszawskiej gwardii honorowej witającej Napoleona, potem oficer...

WELLINGTON (właśc. Wellesley) Arthur, ks. (29 IV 1769 - 14 IX 1852), gen. ang.

Uważając, że tylko przywrócenie tronu Burbonom zapewni trwały pokój w Europie i przewagę Anglii, skłonił Ludwika XVIII do jak najszybszego powrotu do Paryża.

WITTGENSTEIN Ludwik Piotr Christianowicz (1768 - 1842), gen. ros.

Od 1826 feldmarsz., od 1834 ks. Tłumił powstanie kościuszkowskie, uczestniczył w wojnach z Francją 1805-1807. W kampanii 1812 dowodził osobnym korpusem, którego zadaniem była osłona Petersburga.

Odniósł sukcesy pod Połockiem i Czasznikami, gdzie walczył m.in. z poi. dyw. piech. gen. Girarda. W czasie...

WYBICKI Józef (29 IX 1747 - 19 III 1822), polityk poi., autor hymnu narodowego

Ur. w Będominie k. Kościerzyny, ukończył kolegium jezuickie w Gdańsku i uniwersytet w Lejdzie. Wcześnie zająłsiędziałalnościąpolitycznąjużw 1767 poseł na sejm, protestował przeciw gwałtom ros. amb. Repnina. Konfederat barski, potem bliski królewskiemu stronnictwu reform, od 1777 członek...

Nerw językowo - gardłowy (IX)

Jego włókna biegną do i z rdzenia przedłużonego bruzdą tylno-boczną, mózg opuszczają albo do niego wchodzą przez otwór szyjny, przesuwa się wzdłuż m. rylcowo-gardłowego; projekcje wewnątrzmózgowe do pasma rdzeniowego n. trójdzielnego i pasma samotnego. Unerwia: ślinianka przyuszna; m. rylcowo-gnykowy;...